График за записване на класираните ученици в VIII клас
на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2024/2025 г.

I класиране – на 15, 16 и 17 юли 2024 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

II класиране – на 22, 23  и 24 юли 2024 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

III класиране – на 31.07 и 01 август 2024 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

IV класиране – на 8 и 9 август 2024 г. от 08,00 ч . до 18,00 ч.

Необходими документи за записване на класираните ученици в VIII клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2024/2025 г. :

1.     Заявление – по образец – получава се на място в гимназията

2.     Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие

3.     Оригинал и копие на акт за раждане

4.     Медицински картон – представя се в началото на учебната година.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

Съгласно заповед РД01 – 233/30.04.2024 г. на Началника на РУО София-град утвърденият

държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 г е както следва:

Профил “Чужди езици” – Немски език/Английски език – седем паралелки

Приемът във всички паралелки се осъществява по бал и на квотен принцип (50% девойки/50% младежи).

График на дейностите за прием 2024-2025 (ЛИНК)

Важно за родителите! (ЛИНК)