Учебна 2023/2024 година


Съгласно заповед на министъра на образованието и науката РД09-2050/ 28.08.2023 г. са
определени следните на дати за провеждане на НВО:
За всички ученици:
– Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало: 08:00 часа
– Математика – 12 юни 2024 г., начало: 08:00 часа
По желание на ученика:
– Чужд език – 11 юни 2024 г. писмен изпит
по график устен изпит
– Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
14 юни  2024 г. – по график