ДЗИ

Информация за държавните зрелостни изпити

 • Заповед на министъра на образованието и науката РД09-2046/28.08.2023 г. 
 • Сесия май-юни 2024 г.

Български език и литература – 17 май 2024 г., 8.30 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., 8.30 часа

Държавни зрелостни изпити по желание по желание на ученика – по график в периода 22 – 31 май 2024 г.

сесия август-септември
Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч..


Втори държавен зрелостен изпит/държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август


2024 г., начало 08:30 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 август 2024 г.
– 30 август 2024 г.

График на дейностите

 • 6 – 19 февруари 2024 г. – подаване на заявления за ДЗИ
 • 17-26 април 2024 г.- подаване на заявления за промяна на оценка 
 • 9 май 2024 г. – краен срок за внасяне на оценките на 12. клас
 • 13 май 2024 г. – час на класа и изпращане на 12. клас
 • 13, 14 май – 2024 г. – изпити за определяне на оценка; поправителни изпити; изпити за промяна на оценка;
 • 16 май 2024 г. –  раздаване на служенбите бележки за допускане до ДЗИ – лично получаване от всеки зрелостник
 • 17 май 2024 г. – 8.30 часа ДЗИ БЕЛ
 • 20 май 2024 г. – 8.30 часа  втори ДЗИ
 • 22 – 31 май 2024 г. – ДЗИ по желание (по график, определен в заповед на министъра на образованието)
 • до 7 юни 2024 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
 • в периода 21-28 юни 2024 г. – раздаване на дипломите