1

50 години 91. НЕГ

До всички бивши ученици от 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, София

П О К А Н А

Организационният комитет за честването на 50-годишния юбилей на 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов” и ръководството на гимназията имат удоволствието да ви поканят да станете съпричастни на това знаменателно за всички нас събитие, като вземете участие в тържественото му честване на 18 април 2011 г. от 18 ч. в зала 1 на НДК.

Във връзка с подготовката на тържеството ще бъде добре да създадете организация по випуски – от випуск 1965 г. до випуск 2010 г., като определите отговорници, с които организационният комитет да координира всички възникнали въпроси.

Ще се радваме, ако проявите желание и се включите лично в подготовката и провеждането на юбилейното тържество. Ще приемем с благодарност всички добри идеи, предложения и помощ. Ще се радваме да се създаде Сдружение на бившите възпитаници на НЕГ, с което да работим съвместно не само сега, но и занапред.
Замислили сме издаването на юбилеен вестник и алманах на гимназията. За тях ще са ни нужни интересни материали и затова се обръщаме към вас с молба да ни изпращате снимки и свои спомени за интересни случки от училищния ви живот. Вижте примери на наши завършили ученици в секцията “Животът след “немската”.

Нека всички, които обичаме своята гимназия, й посветим малко от времето си и заедно отбележим подобаващо нейната 50–годишнина!

От организационния комитет

март 2011 г.

План на дейностите по честването на 50-годишнината
на 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”

Дата и час Място Събитие
22 март 2011 г. /вторник/
от 18:00
залата на Гьоте-институт Официално представяне на сайта на 91. НЕГ
15 април 2011 г. /петък/
от 19:00
залата на Гьоте-институт Среща с бивши възпитаници на 91. НЕГ
18 април 2011 г. /понеделник/ от 18:00 зала № 1 на НДК Юбилеен концерт
28 май 2011 г. /събота/ 91. НЕГ • Ден на отворените врати

• Изложба на снимки на възпитаници и учители на 91. НЕГ и други фотоси из живота на гимназията