1

За училището

В този раздел ще научите повече за 91. НЕГ, която е с утвърден авторитет сред училищата в гр. София вече над 60 години. Гимназията е с богата история и учителската колегия, която се състои само от висококвалифицирани преподаватели. Само тук има немски отдел, в който се получава най-добрата подготовка за следване в чужбина.

В категорията ще видите и план за дейност на 91. НЕГ, който включва целите, основните задачи, изисквания и критерии при обучението в гимназията. Освен това тук са поместени и правилника за дейност, заедно с етичния кодекс, като най-интересната подкатегория е галерията, в която има снимки от различни випуски през годините.