Ваканции и неучебни дни

График на учебното време за учебната 2019/2020 година:

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г. междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас

 

2. Неучебни дни
20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. втори ДЗИ
09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

3. Начало на втория учебен срок
06.02.2020 г. I – ХIІ клас

 

4. Край на втория учебен срок
14.05.2020 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2020г. І – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за
паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)