1

Учебници

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024

Български език и литература

8. клас

Литература 8. клас, Изд. Диоген, aвтори: А. Панов, В. Стефанов, М. Влашки

Български език 8. Клас, Изд. Булвест2000, aвтори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

Христоматия по литература, Изд. БГ Учебник, aвтори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Мариана Христова, Димитър Драгнев

9. клас

Литература за 9. клас, Издателство „БГ Учебник“, aвтори: Иван Инев, Мариана Бакърджиева, Мариана Христова

Христоматия по литература за 9. клас, Издателство „БГ Учебник“, aвтори: Албена Руневска, Христина Андонова

Български език за 9. клас, Издателство „БГ Учебник“, aАвтори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

10. клас

Литература за 10. клас,  Издателство „БГ Учебник“, aвтори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева.

Христоматия по литература за 10. клас. Издателство „БГ Учебник“, aвтори: Албена Руневска, Христина Андонова

Български език за 10. клас . Издателство „БГ Учебник“, aвтори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

11. клас

ЗУЧ

Литература за 11. клас, Издателство „БГ Учебник“, aвтори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Илия Григоров, Виолета Инева, Костадинка Налджиева

Христоматия по литература за матурата за 11. клас, Издателство „БГ Учебник“, aвтори: Албена Руневска, Христина Андонова, Ваня Майсторска

Български език за 11. Клас, Издателство „БГ Учебник“, aвтори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

ИУЧ Учебници БЕЛ – профилирана подготовка ХI клас

,,Просвета – София” АД Български език за XI клас и за XII клас, модул 1 ,,Езикът и обществото” автори: Красимира Алексова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов.

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД Български език за XI клас и за XII клас, модул 2 ,,Езикови употреби” автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова.

,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 3 ,,Диалогични прочити” автори: Албена Хранова, Петър Алексиев, Пламен Дойнов, Гергина Кръстева, Димитър Кръстев, Биляна Курташева и други.

,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 4 ,,Критическо четене”; автори: Владимир Атанасов и Ани Илков.

12. клас

ЗУЧ

Литература за 11. клас, Издателство: БГ Учебник, aвтори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Ваня Майсторска

Христоматия по литература за матурата, Издателство: БГ Учебник, aвтори: Албена Руневска, Христина Андонова, Ваня Майсторска

Български език за 11. клас, Издателство: БГ Учебник, aвтори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскале

ИУЧ Учебници БЕЛ – профилирана подготовка клас ХII

,,Просвета – София” АД Български език за XI клас и за XII клас, модул 1 ,,Езикът и обществото”; Автори: Красимира Алексова, Йовка Тишева, Руска Станчева и др.

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД Български език за XI клас и за XII клас, модул 2 ,,Езикови употреби”; Автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова.

,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 3 ,,Диалогични прочити”; Автори: Албена Хранова, Петър Алексиев, Пламен Дойнов и др.

,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 4 ,,Критическо четене”; Автори: Владимир Атанасов и Ани Илков.

 

Немски език

8 клас

Kолективна поръчка на учебниците в началото на учебната година

Еxakt für dich А1, А2, В1.1

9 клас

Kолективна поръчка на учебниците в началото на учебната година

Aspekte B1.1, издателство Клет

и помагала, които ще бъдат съобщени от преподавателите

10 клас

Kолективна поръчка на учебниците в началото на учебната година

Aspekte B1.2, издателство Клет

и помагала, които ще бъдат съобщени от преподавателите

11 клас

Kолективна поръчка на учебниците в началото на учебната година

Aspekte B 2.1, Endspurt, Literarische und kulturelle Begegnungen

и помагала, които ще бъдат съобщени от преподавателите

12 клас

Aspekte B 2.1, Endspurt, Literarische und kulturelle Begegnungen

и помагала, които ще бъдат съобщени от преподавателите

 

Aнглийски език

9. клас

За учебниците ще се направи обща заявка в началото на учебната година.

Focus for Bulgaria

9д и 9е – Upstream B2-Intermediate

10 клас

10 а,б,в,г,ж – продължават с учебниците от миналата година

Legacy

10д и 10е -Upstream B2+

11 клас

11 а,б,г,ж- За учебниците ще се направи обща заявка в началото на учебната година.

Focus for Bulgaria – B2-part 1 – Culture and Literature

11 д,е – English Literature

12 клас

За учебниците ще се направи обща заявка в началото на учебната година.

12 а,б,в,г,ж –

Focus B2 – part2 – Culture and Literature

12 д,е –English  Literature

 

Математика

8. клас

Математика 8. клас, издателство “Архимед”

9. клас

Математика 9. клас – издателство “Aрхимед”

10.клас

Математика 10. клас  – издателство “Aрхимед”

11.клас

Математика 11. клас – профилирана подготовка – издателство “Веди”

Математика 11. клас за 11а, 11б, 11в, 11г, 11ж – задължителна подготовка  – изд. Просвета

12.клас

Математика 12. клас – профилирана подготовка – издателство “Веди”

Математика 12. клас  за 12а, 12б, 12в, 12г, 12ж – задължителна подготовка – изд. Просвета

 

Информатика и информационни технологии

8. клас

Информационни технологии 8. клас, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова, издателство Просвета

9. клас

Информационни технологии 9. клас, Иван Първанов, Людмил Бонев, издателство Домино

10. клас

Информационни технологии 10. клас, Иван Първанов, Людмил Бонев, издателство Домино

11. клас

ИТ – профилирана подготовка

Информационни технологии за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 1. Обработка и анализ на данни, издателство „Просвета“

Информационни технологии за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Мултимедия, издателство „Просвета“

 

История и цивилизация

9. клас (а, б, в, г, ж)

История и цивилизации за 9. клас за задължително и професионално образование с чуждоезикова подготовка, част 1. Андрей Пантев и колектив. Издателство „Булвест 2000“ (първи срок)

История и цивилизации за 9. клас. Михаил Груев, Борис Стоянов и кол. Ииздателство „Просвета“ (втори срок)

Немско помагало към учебника – Geschichte und Zivilisationen, Band 1 und 2; Bulvest 2000

9. клас (д, е)

История и цивилизация за 10.клас. Искра Баева и колектив. Издателство Булвест 2000

10. клас (а, б, в, г, ж)

История и цивилизации за 10.клас, И. Баева и кол., изд. Клет – Булвест 2000

10. клас (д, е)

(Остава същият от 9. Клас) -  История и цивилизация за 10. клас. Искра Баева и колектив. Издателство „Булвест 2000“

11.клас

История и цивилизации за 11.клас профилирана подготовка

Модул 1-3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество; Авторски колектив: Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева). Издателство „Просвета“, София, 2020

12.клас

История и цивилизации за 12 клас профилирана подготовка

История и цивилизация, 12 клас, Модул 1-3, Михаил Груев и колектив, изд. Просвета, 2021

 

География и икономика

9.клас

География и икономика за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. Автори са Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова, Тони Трайков. Издателство „Булвест 2000“

Geografie und Wirtschaft – учебно помагало на немски език

10.клас

География и икономика за 10. клас, издателство „Булвест 2000“ и Клет. Автори Румен Пенин, Димитър Желев, Тони Трайков, Валентина Стоянова

11.клас

География и икономика за 11. клас профилирана подготовка.

Модул 1: Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие. Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова. Издателство „Клет“, 2019

Модул 2: Геополитическа и обществена култура. Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов. Издателство „Просвета“, 2020

Модул 3: Съвременно икономическо развитие. Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов. Издателство „Просвета“, 2020

Модул 4: Европа, Азия и България. Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов. Издателство „Просвета“, 2020

12.клас

География и икономика за 12. клас профилирана подготовка.

Модул 5: България и регионална политика. Емилия Патарчанов, Пламен Патарчанов, Климент Найденов, Ваня Стоева. Издателство „Клет България“, 2021

Модул 6: Географска и икономическа информация. Евгения Сарафова, Методи Иванов, Десислав Тодоров. Издателство „Клет България“, 2021

 

Философски цикъл

8. клас

Учебник по философия за 8 клас – изд. “Просвета”, авт. Евелина Иванова-Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев.

9. клас

Учебник по философия за 9 клас - изд. “Просвета”, авт. Евелина Иванова-Варджийска, Ясен Захариев, Донка Панева-Иванова.

10. клас

Учебник по философия за 10 клас - изд. “Просвета”, авт. Евелина Иванова-Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев.

 

Гражданско образование

11. клас

Учебник по гражданско образование за 11 клас - изд. “Просвета”, авт. Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев.

12. клас

Учебник по гражданско образование за 12 клас - изд. “Просвета”, авт. Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев.

 

Биология и здравно образование

9. клас

Биология и здравно образование, 9. клас, изд. Анубис, автори: М. Шишиньова, Л. Спасова, М. Оджакова, Л. Банчева и др.

Помагало на немски език в две части- Булвест 2000 Biologie und Kenntnisse uber die Gesundheit des Menschen fur 9. Klasse

10. клас

10 а,б,в,г и ж

Биология и здравно образование за 10. клас , изд. Просвета; Ценка Часовникарова

11. клас

Само за профил „БЗО и ХООС“:

Модул 1- Клетка – Изд. Педагог 6

Модул 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи- изд. Педагог 6

12. клас

Само за профил „БЗО и ХООС“:

Модул 2-Многоклетъчна организация на биологичните системи- изд. Педагог 6

Модул 3-Биосфера-структура и процеси- изд. Педагог 6

Модул 4- Еволюция на биологичните системи-изд. Педагог 6

 

Физика и астрономия

9. клас

Физика и астрономия за 9 клас, Максим Максимов, Ивелина Димитрова  – изд. Булвест 2000 – Физика и астрономия за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – издаден 2018 г.

10. клас

Физика и астрономия за 10 клас, Максим Максимов, Ивелина Димитрова  – изд. Булвест 2000 – Физика и астрономия – издаден 2019 г.

11. клас

Само за профил „Математика и Физика“:

Физика и астрономия – Модул 1 – Движение и енергия – Профилирана подготовка  за 11 клас, Максим Максимов, изд. Клет, издаден 2020 г. Модул 1 се изучава първи срок на учебната година.

Физика и астрономия – Модул 2 – Поле  и енергия – Профилирана подготовка  за 11 клас, Виктор Иванов, изд. Просвета, издаден 2020 г. Модул 2  се изучава втори срок на учебната година.

Физика и астрономия – Модул 3 – Експериментална физика – Профилирана подготовка  за 11 клас, Иван Петков, изд. Просвета, издаден 2020 г. Модул 3  се изучава първи и втори срок на учебната година.

12. клас

Само за профил „Математика и Физика“:

Физика и астрономия – Модул 4 – Атоми, вълни и кванти – Профилирана подготовка  за 12 клас, Виктор Иванов, Венелин Кожухаров, Лючезар Симеонов, изд. Просвета, издаден 2021 г. Модул 4  се изучава първи срок на учебната година

Физика и астрономия – Модул 5 – Съвременна физика – Профилирана подготовка за 12 клас, Ева Божурова, Иван Петков, изд. Клет, издаден 2021 г. Модул 5 се изучава втори срок на учебната година

 

Химия и опазване на околната среда

9. клас

Химия и опазване на околната среда 9. клас – учебник, издателство „Klett / Анубис“  – след 2018 година, автори: С. Цаковски, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Енчева, М Дончева.

Учебно помагало на немски език: Chemie und Umweltschutz 9. Klasse – Lehrwerk, Anubis – 2018, S. Petkova

10. клас

Химия и опазване на околната среда, изд. „Klett / Анубис“, Стефан Цаковски и колектив, след 2019

Работни листове ХООС за 10. Клас, автори: Стефан Цаковски и колектив, издателство: АНУБИС/КЛЕТ

11. клас

Само за профил „БЗО и ХООС“

Модул 1: Теоретични основи на химията, Лиляна Боянова и колектив, изд. ПРОСВЕТА, след 2020

Модул 2: Химия на неорганичните вещества, Кирил Гавазов и колектив, изд. КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, след 2020

12. клас

Само за профил „БЗО и ХООС“

Химия и опазване на околната среда – Модул 3: Химия на органичните вещества,  Донка Ташева, Кирил Атанасов, ПРОСВЕТА, 2021

Химия и опазване на околната среда – Модул 4: Методи за контрол и анализ на веществата, Елисавета Младенова и колектив, изд. Педагог 6, след 2021

 

Музика

8. клас

Издателство „Просвета“  – Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

9. клас

Издателство  „Просвета“  – Венцислав Димов, Стефанка Георгиева, Лозанка Пейчева, Милен Димитров

10. клас

Издателство „Просвета“  – Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова

Изобразително изкуство

8. клас

„Изобразително изкуство“, издателство Булвест 2000

9. клас

„Изобразително изкуство“, издателство Анубис

10. клас

„Изобразително изкуство“, издателство Педагог