1

Учебници

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

Български език и литература

 

8. клас:

 

Литература за 8. клас, автори: Ирен Иванчева, Кирил Мерджански, Евгени Зашев, Албена Хранова, Любов Шишкова, Лъчезар Бояджиев, Просвета, 2017 г.

 

Български език за 8. клас, автори: Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов, Просвета, 2017 г.

 

 

9. клас:

 

Български език за 9. клас, автор: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова, изд. „Булвест 2000“, 2018 г.

 

Литература за 9. клас, автори: Александър Панов, Младен Влашки, изд. „Диоген“, 2018

 

10. клас:

 

Литература за 10. клас, автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, изд. „БГ Учебник“, 2019 г.

 

Български език за 10. клас, автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, изд. „БГ Учебник“, 2019 г.

 

Христоматия по литература за 10. Клас, автори: Албена Руневска, Христина Андонова, изд. „БГ Учебник“, 2019 г.

 

11. клас:

ЗУЧ

Български език за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма); Издателство: БГ Учебник; Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

Литература за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма); Издателство: БГ Учебник; Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Илия Григоров, Виолета Инева, Костадинка Налджиева

Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас – Албена Руневска, Христина Андонова, Ваня Майсторска, БГ Учебник, 2020

 

ИУЧ Учебници БЕЛ – профилирана подготовка ХI

,,Просвета – София” АД Български език за XI клас и за XII клас, модул 1 ,,Езикът и обществото” Автори на текста: проф. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Руска Станчева, гл. ас. д-р Борислав Борисов Художник-автор на графичния дизайн и корицата: Лало Николов

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД Български език за XI клас и за XII клас, модул 2 ,,Езикови употреби” Автори на текста: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова Художник-автор на графичния дизайн: Петко Минчев Художник-автор на корицата: Петко Минчев

 

,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 3 ,,Диалогични прочити” Автори на текста: проф. дфн. Албена Хранова, Петър Алексиев, проф. дфн. Пламен Дойнов, доц. д-р Гергина Кръстева, доц. д-р Димитър Кръстев, гл. ас. д-р Биляна Курташева, Любов Шишкова, Росица Игнатова-Василева, гл. ас. д-р Марин Бодаков Художник-автор на графичния дизайн: д-р Милена Радева Художник-автор на корицата: Лало Николов

 

,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 4 ,,Критическо четене” Автори на текста: Владимир Атанасов и Ани Илков Художник-автор на графичния дизайн: Милена Радева Художник-автор на корицата: Лало Николов

 

 

12. клас:

ЗУЧ

Български език за 12. клас + приложение с тестове (по новата програма); Издателство: БГ Учебник; Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

 

Литература за 12. клас + приложение с тестове (по новата програма); Издателство: БГ Учебник; Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Илия Григоров, Виолета Инева, Костадинка Налджиева

ИУЧ Учебници БЕЛ – профилирана подготовка клас ХII

 

,,Просвета – София” АД Български език за XI клас и за XII клас, модул 1 ,,Езикът и обществото” Автори на текста: проф. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Руска Станчева, гл. ас. д-р Борислав Борисов Художник-автор на графичния дизайн и корицата: Лало Николов

 

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД Български език за XI клас и за XII клас, модул 2 ,,Езикови употреби” Автори на текста: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова Художник-автор на графичния дизайн: Петко Минчев Художник-автор на корицата: Петко Минчев

 

,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 3 ,,Диалогични прочити” Автори на текста: проф. дфн. Албена Хранова, Петър Алексиев, проф. дфн. Пламен Дойнов, доц. д-р Гергина Кръстева, доц. д-р Димитър Кръстев, гл. ас. д-р Биляна Курташева, Любов Шишкова, Росица Игнатова-Василева, гл. ас. д-р Марин Бодаков Художник-автор на графичния дизайн: д-р Милена Радева Художник-автор на корицата: Лало Николов

 

,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 4 ,,Критическо четене” Автори на текста: Владимир Атанасов и Ани Илков Художник-автор на графичния дизайн: Милена Радева Художник-автор на корицата: Лало Николов

 

 

 

Немски език

 

8 клас

Kолективна поръчка на учебниците в началото на учебната година

 

9 клас

Kолективна поръчка на учебниците в началото на учебната година

Aspekte B1.1, издателство Клет

и помагала, които ще бъдат съобщени от преподавателите

 

10 клас

Kолективна поръчка на учебниците в началото на учебната година

Aspekte B1.2, издателство Клет

и помагала, които ще бъдат съобщени от преподавателите

 

11 клас

Kолективна поръчка на учебниците в началото на учебната година

Aspekte B2, издателство Клет

и помагала, които ще бъдат съобщени от преподавателите

 

12 клас

Kолективна поръчка на учебниците в началото на учебната година

Aspekte B2, издателство Клет

и помагала, които ще бъдат съобщени от преподавателите

 

 

Aнглийски език

 

9. клас

За учебниците ще се направи обща заявка в началото на учебната година.
 

9д и 9е – Upstream B2

10 клас

 

10д и 10е -Upstream B2+

11 клас

 

11 а,б,г,ж-Focus for Bulgaria B2 part 1
11 д,е – Literature

 

12 клас

12 а,б,в,г,ж – Focus B2-part2

12 д,е – Literature

 

Руски език

 

 ”Привет” А2, част 2, 12 клас, Просвета, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова

 

Математика

 

8. клас

Математика 8. клас, Кирил Банков и колектив, издателство “Просвета”

 

9. клас

Математика 9. клас – издателство “Просвета”

 

10.клас

Математика 10. клас  – издателство “Просвета”

 

11.клас

Математика 11. клас – профилирана подготовка – издателство “Веди”

Математика 11. клас за 11а, 11б, 11в, 11г, 11ж – задължителна подготовка  – изд. Просвета

 

12.клас

Математика 12. клас – профилирана подготовка – издателство “Веди”

Математика 12. клас  за 12а, 12б, 12в, 12г, 12ж – задължителна подготовка – изд. Просвета

 

 

Информатика и информационни технологии

 

8. клас

Информационни технологии 8. клас, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова, издателство Просвета

 

9. клас

Информационни технологии 9. клас, Иван Първанов, Людмил Бонев, издателство Домино

 

10. клас

Информационни технологии 10. клас, Иван Първанов, Людмил Бонев, издателство Домино

 

История и цивилизация

 

9. клас (а, б, в, г, ж)

История и цивилизации за 9.клас за задължително и професионално образование с чуждоезикова подготовка, част 1 и 2. Андрей Пантев и колектив. Издателство Булвест 2000

Немско помагало към учебника – Geschichte und Zivilisationen, Band 1 und 2; Bulvest 2000

9. клас (д, е)

История и цивилизация за 10.клас. Искра Баева и колектив. Издателство Булвест 2000

 

10. клас (а, б, в, г, ж)

История и цивилизации за 10.клас, И. Баева и кол., изд. Клет – Булвест 2000

10. клас (д, е)

Остава същият от 9. клас

 

11.клас

История и цивилизации за 11.клас профилирана подготовка

Модул 1-3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество

Авторски колектив: Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева). Издателство Просвета, София, 2020

 

12.клас

История и цивилизация, 12 клас, Модул 1-3, Михаил Груев и колектив, изд. Просвета, 2021

 

География и икономика

 

9.клас

География и икономика за 9.клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. Автори са Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова, Тони Трайков. Издателство Булвест 2000.

 

Geografie und Wirtschaft – учебно помагало на немски език.

 

10.клас

География и икономика за 10.клас, издателство Булвест 2000 и Клет. Автори Румен Пенин, Димитър Желев, Тони Трайков, Валентина Стоянова.

 

11.клас

 

География и икономика за 11.клас профилирана подготовка.

 

Модул 1: Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие. Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова. Издателство Клет, 2019

 

Модул 2: Геополитическа и обществена култура. Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов. Издателство Просвета, 2020

 

Модул 3: Съвременно икономическо развитие. Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов. Издателство Просвета, 2020

 

Модул 4: Европа, Азия и България. Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов. Издателство Просвета, 2020

 

12.клас

 

 

Философски цикъл

 

8. клас

Учебник по философия за 8 клас – изд. “Просвета”, авт. Евелина Иванова-Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев.

 

9. клас

Учебник по философия за 9 клас - изд. “Просвета”, авт. Евелина Иванова-Варджийска, Ясен Захариев, Донка Панева-Иванова.

 

10. клас

Учебник по философия за 10 клас - изд. “Просвета”, авт. Евелина Иванова-Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев.

 

11. клас

Учебник по гражданско образование за 11 клас - изд. “Просвета”, авт. Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев.

 

12. клас

Учебник по гражданско образование за 12 клас - изд. “Просвета”, авт. Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев.

 

Биология и здравно образование

 

9. клас

Биология и здравно образование, 9. клас, изд. Анубис, автори: М. Шишиньова, Л. Спасова, М. Оджакова, Л. Банчева и др.

Помагало за 9. Клас – изд. Булвест 2000 – Biologie fur 9. Klasse- част 1 и 2

10. клас

Биология и здравно образование, 10 клас, изд. Просвета, автори: Ценка Часовникарова, Даниела Симеоновска, Мира Славова, Ренета Петкова

Помагала за 10. клас

11. клас

 

Само за профил „БЗО и ХООС“:

 

Учебници- Биология и здравно образование профилирана подготовка(модул 1)

издателство Педагог 6

 

12. клас

 

 

 

Физика и астрономия

 

9. клас

 

Физика и астрономия за 9 клас, Максим Максимов, Ивелина Димитрова  – изд. Булвест 2000 – Физика и астрономия за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – издаден 2018 г.

 

10. клас

 

Физика и астрономия за 10 клас, Максим Максимов, Ивелина Димитрова  – изд. Булвест 2000 – Физика и астрономия – издаден 2019 г.

 

11. клас

 

Само за профил „Математика и Физика“:

Физика и астрономия – Модул 1 – Движение и енергия – Профилирана подготовка  за 11 клас, Максим Максимов, изд. Клет, издаден 2020 г. Модул 1 се изучава първи срок на учебната година.

Физика и астрономия – Модул 2 – Поле  и енергия – Профилирана подготовка  за 11 клас, Виктор Иванов, изд. Просвета, издаден 2020 г. Модул 2  се изучава втори срок на учебната година.

Физика и астрономия – Модул 3 – Експериментална физика – Профилирана подготовка  за 11 клас, Иван Петков, изд. Просвета, издаден 2020 г. Модул 3  се изучава първи и втори срок на учебната година.

12. клас

 

Само за профил „Математика и Физика“:

 

Физика и астрономия – Модул 4 – Атоми, вълни и кванти – Профилирана подготовка  за

12 клас, Виктор Иванов, Венелин Кожухаров, Лючезар Симеонов, изд. Просвета, издаден 2021 г. Модул 4  се изучава първи срок на учебната година

 

Физика и астрономия – Модул 5 – Съвременна физика – Профилирана подготовка за 12 клас, Ева Божурова, Иван Петков, изд. Клет, издаден 2021 г. Модул 5 се изучава втори срок на учебната година

 

 

Химия и опазване на околната среда

 

9. клас:

 

Химия и опазване на околната среда 9. клас – учебник, издателство „Klett / Анубис“  – след 2018 година, автори: С. Цаковски, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Енчева, М Дончева.

 

Учебно помагало на немски език: Chemie und Umweltschutz 9. Klasse – Lehrwerk, Anubis – 2018, S. Petkova

 

10. клас.

 

Химия и опазване на околната среда, изд. „Klett / Анубис“, Стефан Цаковски и колектив, след 2019

 

11. клас

 

Само за профил „БЗО и ХООС“:

Химия и опазване на околната среда – Модул 1: Теоретични основи на химията, Лиляна Боянова и колектив, ПРОСВЕТА, след 2020

Химия и опазване на околната среда – Модул 2: Химия на неорганичните вещества, Кирил Гавазов и колектив, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, след 2020

12. клас

 

Само за профил „БЗО и ХООС“:

Химия и опазване на околната среда – Модул 3: Химия на органичните вещества,  Донка Ташева, Кирил Атанасов, ПРОСВЕТА, 2021

Химия и опазване на околната среда – Модул 4: Методи за контрол и анализ на веществата, В. Масларска и колектив, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, 2021

Музика

 

8. клас

 

Издателство „Просвета“  – Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

 

9. клас

 

Издателство  „Просвета“  – Венцислав Димов, Стефанка Георгиева, Лозанка Пейчева, Милен Димитров

 

10. клас

 

Издателство „Просвета“  – Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова

 

Изобразително изкуство

 

8. клас

 

„Изобразително изкуство“, издателство Булвест 2000

 

9. клас

 

„Изобразително изкуство“, издателство Анубис

 

10. клас

 

„Изобразително изкуство“, издателство Педагог