Учебници

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

Български език и литература

 

8. клас:

Литература за 8. клас, автори: Александър Панов, Валери Стефанов, Младен Влашки, УЦ „Диоген.бг“, 2017 г.

Български език за 8. клас, автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана  Балинова, изд. „Булвест 2000“, 2017 г.

Работни листове. Български език за 8. клас, автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана  Балинова, изд. „Булвест 2000“

9. клас:

Литература за 9. клас, автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Мариана Христова, изд. „БГ Учебник“, 2018 г.

Български език за 9. клас, автор: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова, изд. „Булвест 2000“, 2018 г.

10. клас:

Литература за 10. клас, автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, изд. „БГ Учебник“, 2019 г.

Български език за 10. клас, автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, изд. „БГ Учебник“, 2019 г.

11. клас:

Учебници БЕЛ – профилирана подготовка ХI клас  2020/2021

  1. ,,Просвета – София” АД Български език за XI клас и за XII клас, модул 1 ,,Езикът и обществото” Автори на текста: проф. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Руска Станчева, гл. ас. д-р Борислав Борисов Художник-автор на графичния дизайн и корицата: Лало Николов
  2. ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД Български език за XI клас и за XII клас, модул 2 ,,Езикови употреби” Автори на текста: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова Художник-автор на графичния дизайн: Петко Минчев Художник-автор на корицата: Петко Минчев
  3. ,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 3 ,,Диалогични прочити” Автори на текста: проф. дфн. Албена Хранова, Петър Алексиев, проф. дфн. Пламен Дойнов, доц. д-р Гергина Кръстева, доц. д-р Димитър Кръстев, гл. ас. д-р Биляна Курташева, Любов Шишкова, Росица Игнатова-Василева, гл. ас. д-р Марин Бодаков Художник-автор на графичния дизайн: д-р Милена Радева Художник-автор на корицата: Лало Николов
  4. ,,Просвета – София” АД Литература за XI клас и за XII клас, модул 4 ,,Критическо четене” Автори на текста: Владимир Атанасов и Ани Илков Художник-автор на графичния дизайн: Милена Радева Художник-автор на корицата: Лало Николов

Учебници БЕЛ – общообразователна подготовка ХI клас

  1. Български език за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма); Издателство: БГ Учебник; Автори: Петя Маркова, Павлина ВърбановаНиколай Паскалев
  2. Литература за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма); Издателство: БГ Учебник; Автори: Иван ИневАлбена РуневскаМариана БакърджиеваИлия ГригоровВиолета ИневаКостадинка Налджиева

 

12. клас:

Литература, ЗП и ПП за 12. клас, автор: Валери Стефанов, Александър Панов, издателство Диоген

Български език, ЗП и ПП за 12. клас, автор: Т. Бояджиев и колектив, ИК „Анубис“ ООД, валидни издания – 2002-2016

Немски език

8 клас – УЧЕБНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ СЪОБЩЕНИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СЛЕД ОТKРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

 

9 клас

PRIMA B2 Lehrbuch 9. und 10. Klasse, AB 9. Kl., изд. Просвета

Sag´s besser, Teil 1, изд. HUEBER

Gern B 1.1, изд. Коала прес

10 клас

PRIMA B2 Lehrbuch 9. und 10. Klasse, AB 10. Kl., изд. Просвета

Sag´s besser, Teil 2, изд. HUEBER

11 клас

Aspekte Junior B2 изд. Klett и помагало

Fit für das DSD II, изд. HUEBER

12 клас

PRIMA C1 (LB + AB), изд. Просвета

Fit für das DSD 2

 

Aнглийски език

 

УЧЕБНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ СЪОБЩЕНИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СЛЕД ОТKРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

 

Руски език

 

10. клас

Привет! – Учебник  и учебна тетрадка по руски език за 10. клас, Автори: Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, изд. Просвета

11. клас

Привет! – Учебник  и учебна тетрадка по руски език за 10. клас, Автори: Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, изд. Просвета

12. клас

Русский язык „Диалог с Россией“, Г. Лилова, Лиляна Изворска, изд. Булвест 2000

 

 

Математика

 

8. клас

Математика 8. клас, издателство “Просвета”

9. клас

Математика 9. клас за 9а, 9б, 9в, 9г, 9ж – издателство “Просвета”

Математика 9. клас за 9д, 9е – издателство “Регалия 6”

10. клас  

Математика 10. клас за 10а, 10б, 10в, 10г, 10ж – издателство “Просвета”

Математика 10. клас за 10д, 10е – издателство “Клет”

11. клас

Математика 11. клас – профилирана подготовка – издателство “Веди”

Математика 11. клас за 11а, 11б, 11в, 11г, 11ж – задължителна подготовка  – издателство “Архимед”

12. клас

Математика 12. клас – задължителна подготовка – издателство “Архимед”

Математика 12. клас – профилирана подготовка – издателство “Анубис”

Информатика и информационни технологии

 

8. клас

Информационни технологии 8. клас, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова, издателство Просвета

9. клас

Информационни технологии 9. клас, Иван Първанов, Людмил Бонев, издателство Домино

10. клас

Информационни технологии 10. клас, Иван Първанов, Людмил Бонев, издателство Домино

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

IX клас -  География и икономика за 9.клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. Автори са Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова, Тони Трайков. Издателство Булвест 2000

Geografie und Wirtschaft – учебно помагало на немски език

X клас – География и икономика за 10.клас, издателство Булвест 2000 и Клет. Автори Румен Пенин, Димитър Желев, Тони Трайков, Валентина Стоянова

XI клас – География и икономика за 11.клас профилирана подготовка.

I)Модул 1: Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие. Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова. Издателство Клет, 2019

II)Модул 2: Геополитическа и обществена култура. Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов. Издателство Просвета, 2020

III)Модул 3: Съвременно икономическо развитие. Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов. Издателство Просвета, 2020

IV)Модул 4: Европа, Азия и България. Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов. Издателство Просвета, 2020

XII клас – География и икономика за 10.клас, ЗП. Автори са Нено Димов, Люсила Цанкова, Христо Ганев, Емилия Лазарова. Издателство Просвета София

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 

IX клас (а,б,в,г,ж)

История и цивилизации за 9.клас за задължително и професионално образование с чуждоезикова подготовка, част 1 и 2. Андрей Пантев и колектив. Издателство Булвест 2000

Немско помагало към учебника – Geschichte und Zivilisationen, Band 1 und 2; Bulvest 2000

IX клас (д, е) – История и цивилизация за 10.клас. Искра Баева и колектив. Издателство Булвест 2000

X клас (а,б,в,г,ж) – История и цивилизации за 10.клас, И. Баева и кол., изд. Клет – Булвест 2000

X клас (д,е) – Остава същият от 9. клас.

(История и цивилизация за 11. клас, ЗП, Преработено издание, Вера Мутафчиева и кол. изд. “Анубис”, 2012)

XI клас

I)История и цивилизации за 11.клас профилирана подготовка

Модул 1-3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество

Авторски колектив: Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева). Издателство Просвета, София, 2020

XII клас (а,б,в,г,ж) – История и цивилизация за 11.клас задължителна подготовка (преработено издание от 2012). Авторски колектив: Васил Гюзелев и колектив. Издателство Просвета, София, 2012

XII клас (д,е) – Остава същият от 11.клас

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

 

IX клас – Философия. Автори Евелина Иванова-Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев. Издателство Просвета.

X клас – Философия. Евелина Иванова-Варджийска, Анна Бешкова и Ясен Захариев. Издателсво Просвета.

XII клас (д, е) – Философия за 11.клас. ЗП, автори Иван Колев и др.; издателство “Анубис”.

XII клас (а,б,в,г,ж) – ще получат указания в първия учебен час

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

XI клас – Гражданско образование за 11.клас. Петя Кабакчиева и др. Издателство Просвета.

 

Физика и астрономия

 

9. клас

Физика и астрономия за 9 клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език), Максим Максимов, Ивелина Димитрова, издателство Булвест 2000

10. клас

Физика и астрономия за 10 клас, Максим Максимов, Ивелина Димитрова, издателство Klett / Булвест 2000

11. клас

-          Максим Максимов – Физика и астрономия – Профилирана подготовка  за 11 клас, Модул 1 – Движение и енергия, изд. Клет, издаден 2020 г. Модул 1 се изучава първи срок на учебната година

-          Виктор Иванов – Физика и астрономия – Профилирана подготовка  за 11 клас, Модул 2 – Поле  и енергия, изд. Просвета, издаден 2020 г. Модул 2  се изучава втори срок на учебната година

-          Иван Петков – Физика и астрономия – Профилирана подготовка  за 11 клас, Модул 3 – Експериментална физика, изд. Просвета, издаден 2020 г.

Модул 3  се изучава първи и втори срок на учебната година

12. клас

Физика и астрономия за 10. клас, Максим Максимов, издателство Булвест 2000

Биология и здравно образование

9. клас

Биология и здравно образование, 9. клас, изд. Анубис, автори: М. Шишиньова, Л. Спасова, М. Оджакова, Л. Банчева и др.

помагало за 9ти клас

10. клас

Биология и здравно образование, 10 клас, изд. Klett / Булвест 2000, автори: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова

помагало за 10ти клас

11 клас

Биология и здравно образование за 11 клас Модул-1, издателство „Клет България“, автори Владимир Овчаров, Камелия Йотовска

12Ж клас

Биология и здравно образование 11 клас профилирана подготовка, издателство Булвест 2000, автори Огнян Димитров, Георги Кименов, Игнат Минков, Михаела Кожухарова

 

Химия и опазване на околната среда

 

9. клас:

1. Химия и опазване на околната среда 9. клас – учебник, издателство “Анубис” – 2018 година, автори: С. Цаковски, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Енчева, М Дончева.

2. Chemie und Umweltschutz 9. Klasse – Lehrwerk, Anubis – 2018,     S. Petkova

3. Периодична система на химичните елементи – с цветове на утайките на гърба

ДАТАМАП – Европа ООД,  доц. д-р. Кирил Гавазов

10. клас.

1. Химия и опазване на околната среда, изд. Klett / Анубис, Стефан Даковски и колектив

11. клас

11. клас, МОДУЛ 1: Теоретични основи на химията. Педагог 6
11. клас, МОДУЛ 2: Химия на неорганичните вещества. Педагог 6

12. клас

Химия и опазване на околната среда 9. клас – профилирана подготовка, Булвест 2000

Химия и опазване на околната среда 10. клас – профилирана подготовка, Булвест 2000

 

Музика

 

8. клас

Издателство „Просвета“  – Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

9. клас

Издателство  „Просвета“  – Венцислав Димов, Стефанка Георгиева, Лозанка Пейчева, Милен Димитров

10. клас

Издателство „Просвета“  – Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова

 

 

Изобразително изкуство

 

8. клас

„Изобразително изкуство“, издателство Булвест 2000

9. клас

„Изобразително изкуство“, издателство Анубис

10. клас

„Изобразително изкуство“, издателство Педагог