1

Родителски срещи

На 23.11.2021 г., сряда, от 19:30 ч. в MS teams ще се проведе родителска среща за учениците от 9 а,б,в,г,ж и 10а,б,в,г,ж класове.

На 24.11.2021 г., сряда, от 19:30 ч. в MS teams ще се проведе родителска среща за учениците от 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.

На 25.11.2021 г., сряда, от 19:30 ч. в MS teams ще се проведе родителска среща за учениците от 11 а,б,в,г,ж класове и 12 а,б,в,г,ж класове.

За всеки клас ще бъде създадено събрание, в което родителите ще могат да влизат с профилите на учениците.