Родителски срещи

На 29.10.2019 г., вторник, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 11 а,б,в,г,ж и  12 а,б,в,г,ж класове.

На 30.10.2019 г., сряда, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 9 а,б,в,г,ж и  10 а,б,в,г,ж класове.

На 05.11.2019 г., вторник, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 9 д,е10 д, е

и 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.

На 07.11.2019 г., четвъртък, от 19.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 11 д,е и  12 д, е класове.