Олимпиади

Резултати от общинските кръгове на олимпиадите за учебната 2019 / 2020 година

1. Български език и литература

Протокол 8 – 10 клас – явили се ученици

Протокол – 11 клас – явлили се ученици

Протокол – 12 клас – явили се ученици

2. Немски език

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по немски език

3. Английски език

Протокол за резултатите от Общинския кръг – 9 клас

Протокол за резултатите от Общинския кръг – 10 клас

Протокол за резултатите от Общинския кръг – 11 клас

Протокол за резултатите от Общинския кръг – 12 клас

4. Руски език

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по руски език

5. Математика

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика

6. История и цивилизация

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история

7. География и икономика

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по география

8. Биология и здравно образованиние

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по БЗО

9. Физика

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по физика

10. Астрономия

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по астрономия

11. Химия и опазване на околната среда

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по ХООС