1

ДЗИ

Дати за провеждате на държавните зрелостни изпити през 2024 г.

Сесия май-юни

 

Сесия август-септември

Подаването на заявленията за допускане до държавен зрелостен изпит ще става между  2024 г.

Оценяване на изпитните работи –  за пролетната сесия,  – за есенната сесия.

Обявяване на резултатите – за пролетната сесия и до за есенната сесия.