1

График на часовете

График на учебните  часове за 2019 – 2020г.

Първа смяна

Втора смяна

1.

730     –       810

1.

 1320          1400

2.

815      –      855

2.

1405         1445

3.

915      –      955

3.

1455         1535

4.

1000    –    1040

4.

1555         1635

5.

1050    –    1130

5.

1640         1720

6.

1140    –    1220

6.

1730         1810

7.

1230    –    1310

7.

1820         1900