1

График на часовете

График на учебните часове за 2023 – 2024 г.

Първа смяна

Втора смяна

1.

730     –       810

1.

1350         1430

2.

815      –      855

2.

1435         1515

3.

915      –      955

3.

1525         1605

4.

1000    –    1040

4.

1625         1705

5.

1050    –    1130

5.

1715         1755

6.

1140    –    1220

6.

1805         1845

7.

1230    –    1310

7.

1850         1930

8. / 0.

1300    –    1350