Формиране на бал

По следната схема можете да видите кои предмети важат за формирането на бала за дипломата за средно образнование.