1

За ученици и родители

В тази секция може да видите информация относно седмичната програма от 8-12 клас, график на часовете за първа и втора смяна на учениците, график на всички учители за консултации с родители и ученици и дати за провеждане на родителски срещи. Освен това ще откриете и схемата за формиране на бала след завършване на 12 клас, информация за матури, стипендии, учебници, библиотеката на 91 НЕГ и университети в Германия.