1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Хорът на 91. НЕГ

Хорът на 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”

ще представи своя годишен концерт

на 10.06.2023 г. от 11:30 ч.

в Съюза на българските композитори.

 

Коледен дух в 91.НЕГ

Коледното настроение в гимназията започна на 7.12, когато ученици тържествено украсиха коледното дърво, а хористите огласиха училището с коледни песни.