1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Въпроси и отговори

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ или някакъв въпрос към 91. НЕГ, можете да ги изпратите чрез нашия формуляр за контакт.

Приемът в  91. Немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов”, София за учебната 2012/2013 година се осъществява в съответствие с НАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА,  издадена от Министерството на образованието и науката.

1. Въпрос

1. Дали поканата за юбилея важи и за бивши ученици от НЕГ Карл Лиебкнехт ?
2. Защо юбилеят се празнува през април 2011 – първият випуск се е явил на училище на 15.09.1960?

Отговор


Здравейте, г-н Ч.,
Вие сте от Випуск 1967, от който до момента нямаме снимки от училищния живот от 1962 до завършването му през 1967. Те ни трябват за попълването на галерията от снимки от първия випуск през 1960 до последния в момента, на който предстои да завърши през 2015 година. Някои от снимките ще използваме и за слайд-шоу за историята на гимназията, което ще покажем в НДК на 18 април 2011. Ще ни помогнете изключително много, ако ни изпратите такива снимки (сканирани) или ги донесете в училище, за да ги сканираме ние. Към снимките бихме искали да има и пояснителен текст – коя година е правена снимката, кой клас е на нея, какво е събитието – бригада, междучасие, екскурзия, абитуриентски бал и др.
Гимназията е открита през 1960 г. и през ноември 2010 г. с тържествено събрание в зала София отбелязахме 50-годишнината й. Организационният комитет за честването реши да подготви и честване с участието на представители на всички 50 випуска досега, за което беше необходимо повече време. Това е причината гала-концертът да се проведе през пролетта на 2011 година. Всички възпитаници и учители на НЕГ са поканени. Можете да доведете и семействата си.
Поздрави,
91. НЕГ

2. Въпрос

Възможно ли е детето ми, което учи в СОУ, да кандидатства при вас след 8 клас и как става това?

В.Б.

Отговор

Господин Б.,

Детето ви може да кандидатства в 91. НЕГ след завършен 8 клас в друго училище при условие, че има обявено свободно място в НЕГ след завършването на учебната година и при успешно полагане на приравнителен изпит в гимназията по немски език. Свободните места във всички столични училища се обявяват от РИО на министерството на образованието, младежта и науката след приключване на учебната година.

Поздрави,

91. НЕГ


3. Въпрос

Здравейте. Казвам се М. В. Интересувам се относно обучението при вас. Става въпрос за сина ми, който сега е в трети клас. Имам желание за следващата учебна година, ако е възможно, да го преместя във вашето училище, за да продължи по-нататъшното си обучение при вас. Въпросът ми е може ли това да стане и ако е така, какви са вашите изисквания?

Благодаря за отделеното внимание

Отговор

Госпожо В.,

В нашето училище приемаме ученици, които са завършили успешно 7 клас. Ние сме гимназия. Препоръчваме Ви да потърсите подходящо държавно или частно училище в София с изучаване на немски език от 1 клас – например „Ерих Кестнер“, „Веда“, 20 училище „Тодор Минков“ и други. Можете да направите справка на http://www.rio-sofia-grad.com

Поздрави,

91. НЕГ


4. Въпрос

Моля да ми кажете датите, на които трябва да се подадат документите за кандидатстване във вашето училище след 7 клас и какви са те. Благодаря.

Отговор

Уважаема г-жо А.,

Според Заповед № РД 09-1159/13.09.2010 за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година това е предвидено да стане от 17 до 20 май 2011 година. Препоръчваме Ви да се запознаете с графика за дейностите по приема след завършен 7 клас на интернет адрес http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2011_docs/zapoved09-1159_13-09-2010_priem7kl.pdf. РИО-София град ще обяви в кое училище ще се подават документите.

Поздрави,

91. НЕГ


5. Въпрос

Имам въпрос: Каква е организацията за концерта на 18-ти? Откъде мога да закупя билети и каква е цената им? Имам поръчки за доста хора от Випуск’92.

Очаквам отговор.
Поздрави.
П. Я.

Отговор

Отговор на този въпрос ще Ви даде г-жа Катя Маврова, помощник-директор. Тя работи в сутрешната смяна тази седмица. Търсете я на телефон 02 987 24 89 в стаята й и на 02 987 53 05 в канцеларията.

Поздрави,
91. НЕГ


6. Въпрос

На кой адрес да изпратя снимки от последните дни в училище на випуск 1974?

Отговор

Поздрави,

91. НЕГ


7. Въпрос

Здравейте!

Аз съм от випуск 1969 и ние, група съученици, искаме да присъстваме на юбилейния концерт. Моля да ме информирате за подробности. Благодаря.

Поздрави

К.  Г., Випуск 1969

Отговор

Уважаема г-жо Г.,

Вие и съучениците Ви от Випуск 1969 сте добре дошли на концерта по случай 50-годишнината на 91. НЕГ в НДК на 18 април. Билети можете да получите от училищната библиотека в сряда, четвъртък и петък от 8.30 до 19 часа. Ще ни помогнете за разгласяването на събитието, ако споделите с повече от съучениците си за него.

Поздрави,
91. НЕГ


8. Въпрос

Как мога да добавя в сайта още снимки от периода 1969 -1974 от А клас?

Отговор

Уважаема г-жо А.,

Ще ни помогнете много, ако ни изпратите снимки от Випуск 1974. Ще използваме всички или някои от тях в слайд-щоуто за живота на 91. НЕГ в НДК на 18 април. Изпратете ги като прикачени файлове на този адрес.

Поздрави,
91. НЕГ


9. Въпрос

Моля за информация относно концерта по случай 50-годишнината на НЕГ – има ли пропуски, билети или друго и откъде се купуват? Благодаря, М.

Отговор

Уважаема г-жо К.,

За концерта в НДК на 18 април има билети. Заповядайте в училищната библиотека в сряда, четвъртък или петък между 8.30 и 19 часа. Съобщете на съучениците си от випуска за срещата по случай 50-годишнината на НЕГ.


10. Въпрос

Здравейте,

Честит нов сайт!

Имам няколко забележки, мнения, пожелания :-)

Пожелавам ви сайтът и гимназията да се развиват активно и да решават проблемите си. (Нека не се лъжем, завършил съм НЕГ през 2005та)

Пожелавам да се възстанови и форумът на НЕГ (преди беше на 91neg.com/forum, но виждам, че домейнът е изтекъл).

Заглавието “Новина във вестник Wirtschaftsblatt по повод пускането на новия уеб сайт на 91. НЕГ е типичен пример за всичко сбъркано в българската журналистика. Статията се казва “Гимназия Гълъбов става на 50″ с подзаглавие “всички настоящи и бивши ученици са поканени на голямо тържество”. За сайта се споменава с 2 изречения в 6-та колонка. Според мен правилното заглавие е “Статия за НЕГ във вестник Wirtschaftsblatt”.

Намирам за странни твърденията, че това е първият официален сайт на гимназията. Обидни са от една страна за авторите на предишните сайтове (например neg.orbitel.bg), от друга – за самата гимназия, която чакала да стане на 50 години и да дойде неин бивш ученик (no offense, mate), за да открие интернет.

От друга страна съм впечатлен от количеството качена информация – например правилникът беше строго пазена тайна – четяха ни само раздела “Задължения на ученика”.

Пожелавам ви  ентусиазмът ви да не секва и когато по една или друга причина спрете да се занимавате със сайта, да си намерите надежни наследници. Аз не успях, и това е може би нещото, за което най-много съжалявам.

Поздрави, весело изкарване на 18-ти, аз няма да мога да дойда.

Отговор

Уважаеми г-н Б.,

Благодарим за писмото Ви по повод новия сайт на 91. НЕГ и концерта по случай 50-годишнината на гимназията.

Дано пожеланието Ви за възстановяване на форума на НЕГ се сбъдне. Учениците обичаха да общуват там.

Материали в печата, телевизията и радиото за гимназията, които го отразяват правдиво, винаги ни радват. Акцентите ги търсят и поставят самите автори. За нас е важно, че ни забелязват.

Прав сте като твърдите, че и досега съществуват сайтове с информация за 91. НЕГ. Но както Вие сам сте забелязали, всеки от тях представя в Интернет пространството гимназията според замисъла и предпочитанията на автора си. За съжаление, когато авторът е ученик на гимназията и се дипломира, сайтът престава да се обновява. В официалния сайт на 91. НЕГ се публикува информация, която се съгласува с ръководството й и отразява възможно най-пълно и всестранно дейността й като образователна институция в България. Автор на сайта е бивш ученик, специалист в тази област и той работи с учители от гимназията по поддържането на https://91neg.bg.

Бихте ни помогнали, ако ни изпратите няколко снимки от Випуск 2005, които ще обогатят слайд-шоуто за историята на гимназията. Съобщете за събитието на 18 април на колкото може повече Ваши съученици от НЕГ. В училищната библиотека се получават билетите.

Поздрави,
91. НЕГ


11. Въпрос

Уважаеми дами и господа,

Като бивша възпитаничка – Р. Ц. на 91. НЕГ бих желала да ви пратя снимки за вестника, който ще публикувате във връзка с 50-годишния юбилей от създаването на Немската езикова гимназия.

Майка ми Пенка Цолова беше от основаването на гимназията до пенсионирането си през 1987 година учителка по немски език. Може би доста нейни ученици си спомнят за нея.

Снимките, които ви предоставям, са от подготвителен “b” клас 1974 година. Изпращам Ви една от снимките два пъти – без надпис и с надпис – Scan0001 и Scan0003 (която решите да публикувате).

Аз самата имам много хубави спомени от Немската гимназия и най-вече от знанията и уменията, които придобих по време на учението там. Синът ми В. Х. също завърши Немската гимназия през 2005 година и в момента е студент последна година, но за съжаление в момента нямам снимки на неговия клас. Бих желала да предам на цялото ръководство и на всички преподаватели поздравите от него.

Желая на всички много успехи и едно незабравимо юбилейно честване по случай 50-годишнината на 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов”.

С уважение:
Р. Ц.

Отговор

Уважаема г-жо Ц.,

Благодарим Ви за сърдечните поздрави и за снимките на учениците. Ще използваме снимките в слайд-шоуто в НДК на 18 април 2011.

Очакваме Ви на концерта по случай 50-годишнината.

Поздрави,
91. НЕГ


12. Въпрос

Здравейте,

Интересува ме как и дали мога да кача снимки в галерията. Не можах да намеря link.

Мерси!

Б. Г.

Отговор

Уважаеми г-н Г.,

Изпратете снимките като прикачени файлове. Към всяка снимка добавете текст – кой е на нея, кога е правена, кога са завършили тези хора, т.е. от кой випуск са. Годината на випуска е годината на завършването на гимназията.

Очакваме снимките Ви. Ще ги добавим към галерията, а някои от тях ще използваме за слайд-шоуто за 50-годишнината история на НЕГ в снимки.

Поздрави,

91. НЕГ


13. Въпрос

Радвам се, че 91. ГПНЕ вече има актуализиран сайт. Не изглежда добре, че при разглеждането му се сблъсквам с правописни грешки /в Животът след “Немската” напр./

Л.

Отговор

Уважаема г-жо Л.,

Благодарим за предложението Ви. Направихме необходимите поправки и се надяваме, че в “Животът след “Немската” няма да има неправилен правопис, пунктуация и стил. Имайте пред вид, че това са текстове, които са на възпитаници на училището, някои от които продължително време живеят в чужбина.

Поздрави,
91. НЕГ


14. Въпрос

Сложете списък на учениците освен програмата.

Отговор

Имената на учениците са лични данни. За публикуването им в публичното пространство е необходимо писмено, нотариално заверено съгласие от родителите на ученика. Надяваме се, че родителите знаят в кой клас и паралелка е детето им.

Поздрави,
91. НЕГ


15. Въпрос

Здравейте,

Прочетох, че за кандидатстване в 91-ва гимназия се взема оценката по БЕЛ или математика и от изпит-тест. Въпросът ми е ние ли избираме коя оценка да бъде взета – от БЕЛ или математика и какъв е  този изпит-тест. Благодаря предварително, но не мога да намеря актуални материали, от които да си изясня как точно се кандидатства при вас.

Отговор

Според решение на педагогическия съвет на 91. НЕГ от 20 януари 2011 г. балът за кандидатстване в 91. НЕГ през учебната 2011/2012 година ще се формира по следния начин:

•оценките по математика и по български език и литература от външното оценяване за 7 клас – удвоени;

•оценките по математика и по български език и литература от свидетелството за 7 клас.

Общият брой на паралелките в 8 клас ще бъде 7 с по 28 ученици в паралелка. Ще има равни квоти за прием на момичета и момчета.

Поздрави,

91. НЕГ