Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Учебни планове и прием

Прием след 7.клас за учебната 2021/2022 г. в  91. Немска езикова гимназия

 „Проф. Константин Гълъбов“

 

      Профил „Чужди езици“

-          7 паралелки х 26 ученици = 182 ученици  /91 д./ 91м./

      Профилиращи предмети:

-          немски език;

-          английски език.

Балообразуване:

-          2 х изпит по математика /НВО – 7. клас/ ;

-          2 х изпит по български език и литература /НВО – 7.клас/;

-          оценката от Свидетелството за завършено основно образование по български език и литература;

-          оценката от Свидетелството за завършено основно образование по математика;

Записване:

-          записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г.

-          обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2021г

-          записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021 г.

-          обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 23 юли 2021 г.

-     подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26 – 27 юли 2021 г.

-    обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2021 г.

-    записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2021 г.

-    обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране –          до  02 август 2021 г.

-     попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2021 г.

включително /само при наличие на свободно място/.

 

 

 

 

 

 

Извлечение от Протокол № 3/14.01.2020 г. на Педагогическия съвет

на 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“

План-прием за 2020/2021 учебна година за новоприети ученици в 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов“ след положени конкурсни изпити:

  • квотите за момчета и момичета са поравно с оглед на равен достъп до образование;
  • балообразуващите предмети са български език и литература и математика от свидетелствата за завършен 7. клас;
  • 2 пъти оценките от НВО по български език и литература и 2 пъти оценките от НВО по математика – балообразуващи;
  • 7 паралелки, като бройката в клас е от 26 ученици.

Профилиращи предмети са:

1-ви профилиращ предмет – немски език;

2-ри профилиращ предмет – английски език или руски език при набиране на необходимия за това брой ученици /в сборна група или клас/.

Секретар-протоколчик: д-р Н. Христемова

 

 

Учебни планове за 2019 / 2020 учебна година

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА НЕМСКИ ОТДЕЛ – 2019/2020 учебна година

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 8 КЛАС – 2019/2020 учебна година

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 9 КЛАС – 2019/2020 учебна година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 10 КЛАС – 2019/2020 учебна година

 

План прием 2019-2020

 

 

 

Училищен учебен план за 8. клас