1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Бюджет

Доклад за изпълнение на делегирания БЮДЖЕТ за 2023 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 1-во трим. на БЮДЖЕТ за 2023 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

Доклад за изпълнение 2-ро трим. на БЮДЖЕТ за 2023 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

Доклад за изпълнение 3-то трим. на БЮДЖЕТ за 2023 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

 

БЮДЖЕТ за 2022 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Обяснителна записка към БЮДЖЕТ за 2022 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

Доклад за изпълнение на делегирания БЮДЖЕТ за 2022 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 1-во трим. на БЮДЖЕТ за 2022 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

Доклад за изпълнение 2-ро трим. на БЮДЖЕТ за 2022 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

Доклад за изпълнение 3-то трим. на БЮДЖЕТ за 2022 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

 

 

БЮДЖЕТ за 2021 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Обяснителна записка към БЮДЖЕТ за 2021 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

Доклад за изпълнение на делегирания БЮДЖЕТ за 2021 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 1-во трим. на БЮДЖЕТ за 2021 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 2-ро трим. на БЮДЖЕТ за 2021 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов

Доклад за изпълнение 3-то трим. на БЮДЖЕТ за 2021 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

 

БЮДЖЕТ за 2020 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Обяснителна записка към БЮДЖЕТ за 2020 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

Доклад за изпълнение на делегирания БЮДЖЕТ за 2020 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 3-то трим. на БЮДЖЕТ за 2020 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 2-pо трим. на БЮДЖЕТ за 2020 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 1-во трим. на БЮДЖЕТ за 2020 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

 

БЮДЖЕТ за 2019 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Обяснителна записка към БЮДЖЕТ за 2019 г. на 91. НЕГ Професор Константин Гълъбов

Доклад за изпълнение на БЮДЖЕТ за 2019 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 1-во трим. на БЮДЖЕТ за 2019 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 2-ро трим. на БЮДЖЕТ за 2019 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение 3-то трим. на БЮДЖЕТ за 2019 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

 

БЮДЖЕТ за 2018 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

Доклад за изпълнение на БЮДЖЕТ за 2018 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

 

БЮДЖЕТ за 2017 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към бюджета на 91. НЕГ „Професор Константин Гълъбов“ за 2017 г.

Доклад за изпълнение на БЮДЖЕТ за 2017 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”