1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Обществен съвет

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 11.01.2024 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 13.09.2023 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 28.04.2023 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 14.01.2023 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 02.11.2021 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 19.07.2021 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 14.04.2021 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 14.01.2021 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 19.10.2020 (линк за сваляне)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91. НЕГ “ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” КЪМ 30.06.2020Г

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 17.07.2020 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 15.04.2020 (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 23.10.2019 от 18:00 ч. (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.07.2019 от 17:00 ч. (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 29.01.2019 г. от 18:00 ч. (линк за сваляне)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 26.11.2018 г. от 18:00 ч. (линк)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 10.10.2018 г. от 18:00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91. НЕГ “ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” КЪМ 30.09.2018Г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.07.2018 г. от 17,00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.06.2018 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.04.2018 г. от 17,30 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.03.2018 год.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18.01.2018 г. от 17,30 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.12.2018 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 25.10.2017 г. от 18,00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.09.2017 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18.09.2017 г. от 18.00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.06.2017 год.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 06.07.2017 г. от 17:30 Ч. (линк)

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 11.04.2017 Г. В 17:30 Ч. (линк)

 

———————————————————————————————————————

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

Уважаеми госпожи и господа,

На 14.12.2016 г. в 91. НЕГ от 19,00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 8д, 8е, 8ж, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е, 10ж класове.

На 15.12.2016г. в 91 НЕГ от 19,00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 8а, 8б, 8в, 8г, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е, 11ж, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е,12ж класове.

Една от темите ще бъде избор на представител на класа за участие в Събрание на родителите. Събранието на родителите ще избере свои представители в Обществения съвет на 91. НЕГ, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование и ще се проведе в сградата на училището, като денят и часът ще бъдат уточнени допълнително.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата >

Покана >

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО!