1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Oбластен кръг на олимпиадата по Немски език

февруари 9th, 2024

На 11.02.2024 г. в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” ще се проведе областен кръг на олимпиадата по Немски език.

Начало на олимпиадата – 14:00 ч.
Класираните  за областния кръг ученици следва да се явят в 91. НЕГ в 13:15 ч., като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност ( лична карта или ученическа книжка).
Пожелаваме успех на участниците!!!

Предколедна среща в полза на Фондация “За Нашите Деца”

декември 21st, 2023

Предколедна среща в полза на организацията за помощ на деца Фондация “За Нашите Деца”:

Посланик Ирене Планк посрещна ученици и представители на 91. Немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов” на приятен разговор в немската резиденция, които бяха поканени след продадена на търг награда по време на коледното събитие на фондацията за набиране на средства, в което Посолството на Федерална република Германия участва и тази година.

Повече за дейността на организацията за подпомагане на деца ще научите тук:

https://detebg.org/en/main-3/

 

Рейтингова система на висшите училища в Република България

декември 13th, 2023

Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

Сравнете 51 висши училища, които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Научете повече за индикаторите, които се използват в Рейтинговата система и как измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Вижте тук.

 

 

 

Класиране за попълване на 1 (едно) незаето място за девойки в 8 клас

ноември 23rd, 2023