Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Откриване на учебната 2021/2022 година

септември 14th, 2021

На 15.09.2021 г. /сряда/  от 9.30 часа в двора на  91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ ще се открие новата учебна  2021/2022 година. Присъстват   САМО   УЧЕНИЦИ   от випуск 8. клас.  Те следва да се явят в двора на училището в  9.00 часа – вход за учениците: ул. “Позитано”, вход за родителите: ул. “Цар Самуил”.

След тържественото откриване учениците от  8. клас влизат в класните стаи за провеждане час на класа.

В двора на училището ще има обособена зона за родителите на 8. клас, които желаят да присъстват на откриването на учебната година.

Учениците от 9. клас  да се явят в 11:00 часа в класните си стаи за провеждане на час на класа.

Учениците от 10., 11. и 12. клас ще бъдат в двора  на гимназията по график:

 • 10. клас от 11.30 часа;
 • 11. клас от 12.00 часа;
 • 12. клас от 12.30 часа,

за провеждане на час на класа.

Всеки класен ръководител в часа на класа ще запознае срещу подпис учениците с инструктаж във връзка със ситуацията на COVID-19, ще предостави седмичното разписание и ще даде на учениците общи указания за работа през новата учебна година.

Напомняме на всички ученици, че  в сградата на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“   ще се влиза с маски при спазване на задължителните противоепидемични мерки!

Препоръчителните противоепидемични мерки следва да се спазват и в двора на училището!

Пожелаваме на всички ученици здрава и успешна учебна година!

Моля всички ученици стриктно да спазват определения график !

 

Класиране за обявените свободни места

септември 13th, 2021

Линк за изтегляне на Класиране за обявените свободни места

Родителска среща за учениците от 8-ми клас

септември 10th, 2021

На 15.09.2021 г., сряда, от 17:30 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.

СЪОБЩЕНИЕ

септември 10th, 2021

 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява:

 • 2 /две/ свободни места за младежи в 9. клас в паралелки с профил „Чужди езици“ с I профилиращ предмет – Немски език и II профилиращ предмет – Английски език за учебната 2021/2022 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците за осъществявяне на държавен план-прием след 7. клас, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика от свидетелството за завършено основно образование и оценката по Немски език от 8. клас (трансформирана в точки по скалата на МОН за превръщане на оценките в точки).

Необходимите документи за кандидатстване за свободните места в 9. клас са:

 1. Ксерокопие от свидетелство за основно образование
 2. Служебна бележка с резултатите от НВО – 7. клас
 3. Заявление  до Директора за участие в класиране – (по образец)
 4. Ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика за завършен 8. клас през учебната 2020/2021 година.
 • 1 /едно/ свободно място за девойка в 11. клас в паралелка с профил „Чужди езици“ с I профилиращ предмет  – Немски език , II профилиращ предмет –Английски език, III профилиращ предмет – Биология и здравно образование и IV профилиращ предмет – Химия и опазване на околната среда за учебната 2021/2022 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика в X клас и оценката по Немски език ( трансформирана в точки) от удостоверението за завършен първи гимназиален етап  .

Необходимите документи за кандидатстване за свободното място в 11. клас са:

 1. Ксерокопие от удостоверение за завършен първи гимназиален етап
 2. Заявление  до Директора за участие в класиране (по образец)

 

Скала за превръщане на оценките в точки:

Отличен 6 – 50 точки;

Много добър 5 – 39 точки;

Добър 4 – 26 точки;

Среден 3 – 15 точки.

 

План график за попълване на освободените места:

На 13.09.2021 г. /понеделник/   от 10.00 часа  до 16.00 часа – събиране на молбите на кандидатите с необходимите документи – в библиотеката на училището.

На 13.09.2021 г. /понеделник/ след 17.00 часа – обявяване на  класирането на кандидатите.

На 14.09.2021 г. /вторник/  от 10.00 ч. до 14.00 ч. – записване на класираните ученици – с оригинални документи.