Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г.

март 17th, 2021

 

ПРОТОКОЛ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ 
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г.
ОБЛАСТ  София-град
Имена на ученика клас Училище Населено място Област Общ брой точки
Ралица Пламенова Цветкова 8 73 СУ”Владислав Граматик” София София-град 55.687
Дарина Лъчезарова Лопарска 8 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 57.875
Калоян Ивайлов Илиев 8 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 16.5
Синлуй Фу 8 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 15
Антония Калинова Ганева 8 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 60.5
Христо Даниел Барболов 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 58.375
Андреа Александрова Найденова 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 61.875
Виктория Костадинова Ташева 8 19. СУ Елин Пелин София София-град 29.125
Рая Ясен Ягова 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 54.125
042708015 8 33
042708016 8 55.5
Екатерина Светославова Деянова 8 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 20
042708018 8 56.5
Габриела Благовестова Михайлова 8 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 30.75
Анита Василева Цекова 8 18 СУ “Уилям Гладстон” София София-град 41.75
Елица Благоева Руйчева 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 59.75
Юлия Александрова Козарова 8 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 58.875
Елена Константинова Маркова 8 19. СУ Елин Пелин София София-град 41.75
Виктор Красимиров Златев 8 73 СУ”Владислав Граматик” София София-град 46
Георги Светозаров Абрашев 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 60
Андреа Росенова Цанкова 8 73 СУ”Владислав Граматик” София София-град 48.25
Мария Стоянова Борисова 8 73 СУ”Владислав Граматик” София София-град 57
Неда Георгиева Ранкова 8 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 24.75
Ралица Владимирова Марчева 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 54.5
Ния Христова Стефанова 8 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 31.25
Инес Енелин Динева 8 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 51.25
Ния Гоцева Щърбанова 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 50.5
Нина Десиславова Димова 8 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 42.75
Елена Георгиева Здравкова 8 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 36.625
Ирина Николаева Вълчева 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 61.25
Иринея Огнянова Тимчева 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 58.375
Калоян Кирилов Петров 8 19. СУ Елин Пелин София София-град 34.75
Йоана Десислава Кънчева 8 73 СУ”Владислав Граматик” София София-град 52.25
Кристина Валентинова Стоянова 8 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 57.625
Боряна Ивайлова Емануилова 8 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 39.5
Ния Чавдарова Чавдарова 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 55.625
Соня Любомирова Пенчева 8 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 45.5
Весела Евгениева Точева 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 50.625
Катрин Росен Кошарска 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 57.06
Ивана Красимирова Захариева 8 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 20
Александър Красимиров Илиев 8 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 61.5
Методия Методиева Анастасова 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 62.75
Димитър Методи Лазов 8 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 44.575
Рая Славянова Рангелова 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 57.062
042708059 8 60.263
Ина Росенова Петрова 8 73 СУ”Владислав Граматик” София София-град 61
Никола Евгениев Цеков 8 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 52.375
042708062 8 55.75
София Андреева Иванова 8 73 СУ”Владислав Граматик” София София-град 50.875
042708068 8 54.625
Марк Карлос Арнер 8 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” София София-град 47.375
 Кристина Станимирова Станкова  8  19. СУ Елин Пелин  София  София-град  14.375
Забележка:
    УЧЕНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.  НЕ ФИГУРИРАТ В ТОЗИ СПИСЪК.
   ТЕХНИЯТ СПИСЪК Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА МОН.

 

ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г.
ОБЛАСТ  София-град
Имена на ученика клас Училище Населено място Област Общ брой точки
Никола Славчев Чочанов 9 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 32.5
Александър Стефанов Стефанов 9 73 СУ “Владислав Граматик” София София-град 48.5
Анабел Христова Христова 9 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 40
Рая Цветанова Лилова 9 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 50.5
Момчил Христов Маринов 9 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 22.5
София Леонор Добрева Фария 9 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 31.5
Габриела Веселинова Крачунова 9 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 25
Магдалена Тонева Тонева 9 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 49.75
Петя Любомирова Балканджиева 9 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 28
Александра Александрова Кокалчева 9 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 47
Явор Пламенов Василев 9 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 39.5
Виктория Антонио Георгиева 9 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 47
Бойко-Александър Херман Ортнер 9 ЧНГ “Ерих Кестнер” София София-град 45
Димана Надева Стойчева 9 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 10.5
Никола Красимиров Сапунджиев 9 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 37
Рая Александрова Грозданова 9 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 23
Гергана Иванова Тонева 9 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 50.5
Миа Владиславова Лазарова 9 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 47.5
Георги Димитров Цветанов 9 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 23
Боряна Ангелова Ангелова 9 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 47
Криста Пламенова Цветанова 9 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 27
Биляна Ивайлова Боиклиева 9 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 33.5
042709032 9 39.5
Деян Юлиянов Йосифов 9 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 44
Киан Мустафов Мейзинев 9 73 СУ “Владислав Граматик” София София-град 38.5
 Светлин Радославов Велков  9  73 СУ “Владислав Граматик”  София  София-град  35.5
Забележка:
    УЧЕНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.  НЕ ФИГУРИРАТ В ТОЗИ СПИСЪК.
    ТЕХНИЯТ СПИСЪК Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА МОН.

 

ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г.
ОБЛАСТ  София-град
Имена на ученика клас Училище Населено място Област Общ брой точки
Дарина Боянова Паничарова 10 ЧСУ “Веда” София София-град 24
Гергана Георгиева Татарска 10 73 СУ “Владислав Граматик” София София-град 21.5
Валентина Тодорова Петрова 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 29.75
Ивелина Христова Христова 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 31
Борислав Бориславов Василев 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 34
Елина Пламенова Златанова 10 73 СУ “Владислав Граматик” София София-град 19
Александра Асенова Таранджийска 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 25
Ирина Радославова Тодорова 10 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 31.75
Рая Веселинова Силвионова 10 ЧЕСУ “Дорис Тенеди” София София-град 19
Антонио Недков Задгорски 10 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 21
Лозена Веселинова Дончева 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 31.75
Константин Каменов Кованджиев 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 49
Иван Желев Бойчев 10 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 26
Веселин Петров Горанов 10 73 СУ “Владислав Граматик” София София-град 48
Денис Алексеев Трифонов 10 73 СУ “Владислав Граматик” София София-град 18.5
Мартин Калинов Илиев 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 26.5
Симона Димитрова Коцева 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 23
Гергана Душкова Романова 10 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 10
Борис Руменов Миленов 10 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 11
Енчо Борисов Стоянов 10 73 СУ “Владислав Граматик” София София-град 17
Анджела Росенова Декова 10 ЧЕСУ “Дорис Тенеди” София София-град 17
Мира Христофорова Петкова 10 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 14
Георги Георгиев Цонев 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 32
Стоян Христов Андреев 10 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 24

 

ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г.
ОБЛАСТ  София-град
Имена на ученика клас Училище Населено място Област Общ брой точки
Ивана Петрова Пожарска 11 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 51.5
Андреас Маркус Гал 11 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 45
Елена Росенова Стоянова 11 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 50.75
Даниел Николаев Рачев 11 СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град 36.75
Алекс Николаев Радев 11 Иновативно 81.СУ “Виктор Юго” София София-град 0
Емилия Андреева Илиева 11 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 43.5
Симона Калинова Годева 11 Иновативно 81.СУ “Виктор Юго” София София-град 3
Константин Маринов Кънев 11 73 СУ “Владислав Граматик” София София-град 44.75
Мартин Дамянов Матеев 11 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 67
Петя Емилова Петева 11 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 58.25
Дарина Златева Теохарова 11 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 60.5
 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г.
ОБЛАСТ  София-град
Имена на ученика клас Училище Населено място Област Общ брой точки
Радина Ради Славова 12 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град 44.5
Христо Людмилов Лаков 12 31СУЧЕМ Иван Вазов София София-град 32
Дона Милкова Николова 12 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 49.5
Николета Юлианова Парушева 12 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 17
Ния Спасова Спасова 12 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 52.5
Божидара Евтимова Димитрова 12 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 49.5
Мартин Ивов Георгиев 12 31СУЧЕМ Иван Вазов София София-град 35
Виктория Лъчезарова Пенева 12 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 39
Петя Петрова Иванова 12 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 45.5
Беатрис Хари Борисова 12 НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София София-град 51
Атанас Борисов Зизов 12 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 40
Тома Александров Пожарлиев 12 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” София София-град 41
 042712002 12                 40
Забележка:
    УЧЕНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.  НЕ ФИГУРИРАТ В ТОЗИ СПИСЪК.
   ТЕХНИЯТ СПИСЪК Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА МОН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

март 11th, 2021

          Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички свои ученици и  техните родители, че   със заповед  № РД-01-112/11.03.2021 на СРЗИ , считано от 12.03.2021 г. / петък/  се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците  от 5 до 12.клас в  София.

          По решение на Софийския оперативен щаб всички ученици от 5 до 12. клас преминават на онлайн обучение от 12.03 до 26.03.2021г. вкл.

         Учебните занятия ще продължат  в онлайн среда  на обучение при  строго спазване на дневния режим и седмичното разписание.

         Всички ученици да посещават редовно учебните  часове в електронна среда, тъй като  ще се поставят отсъствия и оценки.

         Бъдете здрави!               

Областeн кръг на олимпиадата по БЕЛ

март 4th, 2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, Ви информираме, че:

 

  1. 1.    Областният кръг на олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на 7 март 2021 г. /неделя/, както следва:

 

  •   За учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас от всички райони в НФСГ,  ул. „Розова долина ”№ 1, директор Мая Гешева, тел.02/ 866 13 09, 02/ 866 14 91
  •  За учениците от VІІІ клас от всички райони в 138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Иван Стоянов, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17
  • За учениците от ІХ клас от всички райони в 79. СУ „Индира Ганди”, ж.к. Люлин ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, директор Сашка Георгиева, тел. 02/ 824 88 89
  •  За учениците от Х клас от всички райони в 39. СУ „Петър Динеков“,  ж.к. Младост 2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, директор Евелина Китова, тел. 02/ 885 91 39  

Областният кръг на олимпиадата започва в 09:00 ч на 7 март 2021 г.

 

Времето за провеждане е:

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири възможни отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ клас – 4 (четири) астрономически часа за изпълнение на тест от две части: – 1. част: задачи по български език и по литература (от 10 до 20 задачи с избираем и със свободен отговор); 2. част: дава се възможност учениците да изберат един от следните два варианта на задача: създаване на интерпретативно съчинение по проблем върху една художествена творба или на есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби.

ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на интерпретативно съчинение или есе (по избор).

На 7 март 2021 г. /неделя/ всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност и при спазване на противоепидемичните мерки.

На учениците от VІІ клас, от XI клас и от XII клас се предоставя за ползване конкретният литературен текст, върху който е формулирана съответната задача, ако той е в обем до 2 страници (WORD, A4, Times New Roman).

На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикалка.

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ  НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!

Областни кръгове на олимпиадите по география и икономика, и по история и цивилизации

февруари 25th, 2021

Уважаеми ученици,

Областният кръг  на олимпиадата по география и икономика ще се проведе  на 27.02.2021 г. (събота) от 09:00 часа в следните училища-домакини:

12 СУ„Цар Ив. Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2“ № 72 – за учениците от първа състезателна група (5. клас) и от шеста състезателна група (11-12. клас);

21 СУ„Хр. Ботев“, район „Лозенец“, ул. „Люботрън” № 12 – за учениците от втора състезателна група (6. клас); четвърта състезателна група (8-9. клас) и пета състезателна група (10. клас).

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в 08:00 ч. в определените за съответния клас училища-домакини при спазване на определените противоепидемични  мерки, като носят със себе си документ за самоличност – лична карта или ученическа лична карта.

Напомням, че информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на НТБГ – https://www.ntbg.bg в рубрика „Начало-Новини и съобщения“ – „Олимпиада по география и икономика“.

Областният кръг  на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация ще се проведе на 28.02.2021 г. (неделя) от 09.00 ч. в следните училища-домакини:

8 , 9 и 11. клас – 7. СУ „Св. Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28;

10 клас – ПГМЕ „Н. Вапцаров”, район „Оборище“, ул. „Стара планина“ № 13.

12 клас – 33 ЕГ „Света София”, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20 (в сградата на 45 ОУ).

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в 08:30 ч. в определените за съответния клас училища-домакини при спазване на определените противоепидемични  мерки, като носят със себе си документ за самоличност – лична карта или ученическа лична карта.

Напомням, че информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – https://18sou.net, в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“.

 

Пожелаваме успех на всички!