1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

ноември 10th, 2023

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ има едно свободно място за прием на момиче в осми клас за учебната 2023/2024 година. Класирането ще се осъществи по низходящ ред,  според бала на учениците /девойки/.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Свидетелство за  завършено основно образование /копие/ ;
  2. Заявление до Директора за участие в класиране за заемане на свободното място /по образец на гимназията/.  Попълва се на място.

Документите се подават на 13.11.2023 г. /понеделник/ от 10.00 ч. до 15.00 ч. в библиотеката на училището.

Обявяване на резултатите – 13.11.2023 г. /понеделник/ след 15.30 ч. на сайта на гимназията.

Записване на приетата ученичка  /с оригинални документи/ – 14.11.2023 г./вторник/ – от 9,00 ч. до 13,00 ч.

Родителски срещи за 9, 10, 11 и 12 – а, б, в, г, ж класове.

октомври 13th, 2023

На 18.10.2023 г., сряда, от 19:30 ч. в 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 9 а,б,в,г,ж и 10 а,б,в,г,ж класове.

На 19.10.2023 г., четвъртък, от 19:30 ч. в 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов“  ще се проведе родителска среща за учениците от 11 а,б,в,г,ж класове и 12 а,б,в,г,ж класове.

Класиране за попълване на 1 (едно) незаето място за девойки в 8 клас

октомври 5th, 2023

СЪОБЩЕНИЕ

октомври 4th, 2023

 

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ има едно свободно място за прием на момиче в осми клас за учебната 2023/2024 година. Класирането ще се осъществи по низходящ ред,  според бала на учениците /девойки/.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Свидетелство за  завършено основно образование /копие/;
  2. Заявление до Директора за участие в класиране за заемане на свободното място /по образец на гимназията/. Попълва се на място.

Документите се подават на 05.10.2023 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. до 15.00 ч. в библиотеката на училището.

Обявяване на резултатите – 05.10.2023 г.  /четвъртък/ след 15.30 ч. на сайта на гимназията.

Записване на приетата ученичка  /с оригинални документи/ – 06.10.2023 г./петък/ – от 9,00 ч. до 13,00 ч.