1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Откриване на учебната 2022/2023 година

септември 12th, 2022

На 15.09.2022 г. /четвъртък/ от 9:30 часа в двора на  91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ ще се открие новата учебна  2022/2023 година. Учениците следва да се явят в двора на училището в 9:00 часа.

След тържественото откриване на новата учебна година, учениците от  8. и 9. клас влизат в класните стаи за провеждане на час на класа.

Всеки класен ръководител на ученицте от 10., 11. и 12. клас в двора на училището ще предостави седмичното разписание на часовете и ще даде на учениците общи указания за работа през новата учебна година.

Пожелаваме на всички ученици здрава и успешна учебна година!

Съобщение

август 8th, 2022

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 91. НЕГ “ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА.

Списък на приетите ученици, участвали в четвърто класиране по Наредба №10 / 01.09.2016

август 5th, 2022

 

 

План-график за попълване на незаети места за младежи след завършен 7. клас за 2022/2023 учебна година

август 3rd, 2022

План-график на дейностите за попълване на незаети места за младежи след завършен 7. клас по Наредба   №10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин  Гълъбов“ за учебната 2022/2023 година.

1. На 04.08.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа до 16.00 часа в стая № 103 – прием на документи по чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на кандидати за участие в четвърто класиране.

2. На 05.08.2022 г. /петък/- 9.00 ч.   заседание на комисията по чл.  70  от  Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН.

3. На 05.08.2022 г. /петък/  до 12.00 ч. – обявяване на списък с   имената на класираните ученици за заемане на свободните места за младежи  при четвърто класиране

4. На 05.08.2022 г. /петък/ – записване на класираните ученици –  до 16.00 ч.

Комисията приема и разглежда оригиналните документите на учениците /младежи/, желаещи да участват в четвърто класиране и ги  класира в низходящ ред според бала им.