1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Декларации за информирано съгласие

декември 8th, 2022

Декларация за информирано съгласие за ученици над 16 г.

Декларация за информирано съгласие за ученици под 16 г.

Родителски срещи за учениците от 8 а,б,г,д,е,ж класове.

ноември 17th, 2022

На 21.11.2022 г., понеделник, от 19:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 8 а,б,г,д,е,ж класове.

Родителски срещи

октомври 20th, 2022

На 24.10.2022 г., понеденик, от 20:00 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от  11 д,е и  12 д,е паралелки на Немския отдел.

На 25.10.2022 г., вторник, от 19:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 11 а,б,в,г,ж класове и 12 а,б,в,г,ж класове.

На 26.10.2022 г., сряда, от 19:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 9 а,б,в,г,ж и 10 а,б,в,г,ж класове.

На 27.10.2022 г., четвъртък, от 19:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от  9 д,е и  10 д,е паралелки на Немския отдел.

 

 

Kласиране за обявенo свободнo място за девойка в 8 клас по Наредба №10 / 01.09.2016

октомври 14th, 2022