1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ГРАФИК за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на подготовка

УТВЪРДИЛ:

                                                В. Катранджиева

                                                          Директор на 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов“

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на подготовка:

 

предмет

дата

 начален час

стая

квестори

1.

Немски език

25.04.2018

8:00

Компютърен кабинет           – 4 етаж

Лиляна Христова
Глория Башева

2.

Математика

26.04.2018

8:00

Компютърен кабинет           – 4 етаж

Росица Русева
Светла Петрова

4.

Български език и литература

02.05.2018

8:00

Компютърен кабинет          – 4 етаж

Милена Симеонова
Глория Башева

5.

История и цивилизация

03.05.2018

8:00

Компютърен кабинет           – 4 етаж

Надежда Василева
Светла Петрова

 график сесия самостоятелна подготовка