Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

май 5th, 2021

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на националните кръгове на олимпиади и състезания, Ви информираме, че:

1. Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиаен етап“ ще се проведе на 08.05.2021г. /събота/ от 9:00 ч. в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“.

Учениците, заявили желание за участие, се явяват в 8:00 ч. в училище, като носят черен или тъмносин химикал и имат право да използват непрограмируем калкулатор. По време на състезанието учениците имат право да използват само предоставените им заедно със състезателните задачи помощни материали: Периодична таблица, таблица на разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителна активност. На учениците се разрешава ползването на собствен калкулатор.

Продължителност на състезанието – до 5 астрономически часа.

2.    Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 09.05.2021г. /неделя/ от 14:00 ч. в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“.

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:30 часа.

Учениците трябва да носят със себе черен химикал.

3. Теоретичният етап на националният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 09.05.2021 г. от 14:00 часа по региони в училищата, които са  определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг.

Времетраенето на теоретичният етап на националния кръг на олимпиадата по физика за I, II, III и IV състезателни групи е четири астрономически часа, за V/общата/ състезателна група – пет астрономически часа.

Училище координатор за олимпиадата по физика е 73 СУ „Владислав Граматик“район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 2.

Придружителите и участниците следва да се явят в училището-домакин до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир). Не е разрешено използването на програмируем калкулатор (включително калкулатор, който извършва регресионен анализ и решава алгебрични уравнения).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ  НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!

 

СЪОБЩЕНИЕ

април 29th, 2021

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички  учители, ученици и родители, че съгласно Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на МЗ,  считано от  01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.  учениците  от осми до дванадесети клас ще се обучават при спазване на следния график:

а) на 05.05.2021 г. и на 07.05.2021 г.присъствено се обучават учениците от  9. и 12. клас;

          Учениците от 8.,10. и 11.клас продължават обучението си онлайн.

б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.присъствено се обучават учениците от 9.,11. и 12. клас;

          Учениците от 8., 10.  клас се обучават онлайн.

в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.присъствено се обучават учениците от 8.,10. и 11. клас;

          Учениците от 9.  клас се обучават онлайн.

Всички ученици да посещават редовно учебните  часове в електронна среда, тъй като  ще се поставят отсъствия и оценки.

                           

                            Светли Великденски празници!

                            Бъдете здрави!   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

април 9th, 2021

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички  учители, ученици и родители, че съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на МЗ,  считано от  12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.  учениците  от осми до дванадесети клас ще се обучават при спазване на следния график:

а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.присъствено се обучават учениците от  8. и 10. клас;

           Учениците от 9.,11. и 12.клас продължават обучението си онлайн.

б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.присъствено се обучават учениците от 9. и 12. клас;

           Учениците от 8., 10. и 11. клас се обучават онлайн.

Всички ученици да посещават редовно учебните  часове в електронна среда, тъй като  ще се поставят отсъствия и оценки.

                            Бъдете здрави!   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

март 31st, 2021


            Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички свои ученици и  техните родители, че  със заповед  № РД-01-194/30.03.2021   г. на Министъра на здравеопазването и заповед №  РД09-798/31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката   е  разпоредено следното:

            1. В периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021  г. включително учебните занятия за всички ученици от 8.клас до 12.клас  от 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“  да се провеждат от разстояние  в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при строго спазване на дневния режим и седмичното разписание.

2. Учениците от 12. клас продължават  обучението си  онлайн от  05.04. 2021 г . до 07.04.2021 г. включително.

           3. Пролетната ваканция , съгласно заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. на МОН  за учениците през учебната 2020/2021 г.  е както следва:

- За учениците от 8.клас до 11.клас от 03.04.2021 до 11.04.2021 вкл.

- За учениците от 12.клас – от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. вкл.

 

            4. От 12.04.2021 г. учебните занятия ще продължат присъствено по график, изготвен от МОН. Същият ще бъде оповестен допълнително.

Всички ученици да посещават редовно учебните  часове в електронна среда, тъй като  ще се поставят отсъствия и оценки.

                            Бъдете здрави!