1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 24 – 30.01.2022 г.

януари 21st, 2022

Изх. № РУО1-4361/21.01.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 24 – 30.01.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪОБЩЕНИE

януари 14th, 2022

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ уведомява всички свои ученици и техните родители за установени  нови случаи  на COVID-19  в гимназията в периода 10.01 – 14.01.2022 г.

Към дата 14.01.2022 г. са карантинирани общо тринадесет паралелки. Класовете са от випуски 8, 9, 10 и 11.

Паралелките,  от които  са  учениците с положителни тестове, са поставени под карантина. Те продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание.

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в  класните стаи на гимназията.

 

Бъдете здрави!

Декларации за информираност и съгласие за общинските кръгове на олимпиадите

януари 6th, 2022

Декларации за информираност и съгласие над 16 години

Декларации за информираност и съгласие под 16 години

Декларации за информираност и съгласие за общинския кръг на олимпиадата по немски език

януари 5th, 2022

Декларация – под 16-год.

Декларация – над 16 год.