1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Fasching 2023

февруари 27th, 2023

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов” ви информира, че  02 март 2023 г. е обявен за неучебен, но присъствен ден. На тази дата  ще се проведе традиционният немски пролетен празник Fasching 2023. Мястото е  зала „Сити Стейдж“ /под НДК/ от  13:30 ч. до  17:30 ч.

Родителите на учениците от 8. клас са поканени да приберат децата си в края на събитието.

Строго се забранява внасянето на оръжия, алкохол, наркотични вещества и други предмети и субстанции, заплашващи здравето и живота на учениците!

 Събития  СЛЕД 17:30 часа НЕ СА организирани от 91. Немска езикова гимназия                             “Проф. Константин Гълъбов”.

СЪОБЩЕНИЕ

февруари 6th, 2023

91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява:

  • 1 /едно/ свободно място за младеж в 9. клас в паралелка с профил „Чужди езици“ с I профилиращ предмет – Немски език, II профилиращ предмет – Английски от II срок на учебната 2022/2023 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика и оценките па БЕЛ и Математика от свидетелството за основно образование, трансформирани  в точки по скалата на МОН .

Необходимите документи за кандидатстване за свободното място в 9. клас са:

  1. Ксерокопие от свидетелството за завършено основно образование
  2. Заявление  до Директора за участие в класиране – (по образец – получава се в библиотеката на гимназията)

 

План график за попълване на освободеното място:

На 07.02.2023 г. /вторник/   от 10:00 часа  до 16:00 часа – събиране на заявленията на кандидатите с необходимите документи по Наредба №10, чл. 108 – в библиотеката на училището.

На 08.02.2023 г. /сряда / от 12:00 до 14:00 часа – заседание на комисията по чл. 108, ал.5 от Наредба №10

На 08.02.2023 г. /сряда / до 17:00 часа обявяване на  класирането на сайта на гимназията.

На 09.02.2023 г. /сряда/ от 10:00 до 16:00 часа – записване  на  класирания кандидат /младеж/  с оригинални документи, заявление за записване, копие от личен картон и удостоверение за преместване (може да се изпратят и по служебен път ), актуална снимка.

Ученик, който в 8 клас не е изучавал Немски език интензивно следва да държи следните приравнителни изпити:

  1. 1.      Немски език 8 клас
  2. 2.      Немски език 9 клас  / I-ви срок /
  3. 3.      Учебни предмети, изучавани I-ви срок на НЕ:
  • Химия и опазване на околната среда
  • Биология и здравно образование
  • История и цивилизации
  • География и икономика

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

февруари 2nd, 2023

На 5.02.2023 г. в  91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ ще се проведе

 ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Начало: 14:00 ч.

Заемане на места: от 13:15 до 13:30 ч.

Допускането до олимпиадата става след представяне на документ за самоличност.

Учениците попълват със син химикал отговорите и писмените изложения на определените в тестовите материали места.

УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ !!!

Коледен дух в 91.НЕГ

декември 11th, 2022

Коледното настроение в гимназията започна на 7.12, когато ученици тържествено украсиха коледното дърво, а хористите огласиха училището с коледни песни.