1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Списък на приетите ученици, участвали в четвърто класиране по Наредба №10 / 01.09.2016

август 5th, 2022

 

План-график за попълване на незаети места за младежи след завършен 7. клас за 2022/2023 учебна година

август 3rd, 2022

План-график на дейностите за попълване на незаети места за младежи след завършен 7. клас по Наредба   №10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин  Гълъбов“ за учебната 2022/2023 година.

1. На 04.08.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа до 16.00 часа в стая № 103 – прием на документи по чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на кандидати за участие в четвърто класиране.

2. На 05.08.2022 г. /петък/- 9.00 ч.   заседание на комисията по чл.  70  от  Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН.

3. На 05.08.2022 г. /петък/  до 12.00 ч. – обявяване на списък с   имената на класираните ученици за заемане на свободните места за младежи  при четвърто класиране

4. На 05.08.2022 г. /петък/ – записване на класираните ученици –  до 16.00 ч.

Комисията приема и разглежда оригиналните документите на учениците /младежи/, желаещи да участват в четвърто класиране и ги  класира в низходящ ред според бала им.

СЪОБЩЕНИЕ

август 3rd, 2022

91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ уведомява всички заинтересовани, че за учебната 2022/2023 година има две свободни места за младежи . Попълването ще се осъществи  по приложения график.

График за записване в 8.клас за учебната 2022/2023 г

юни 20th, 2022

График за записване в 8.клас за учебната 2022/2023 г

 График за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2022/2023

I класиране – на 13, 14 и 15 юли 2022 г. от 08,30 ч. до 18,00 ч.

II класиране – на 21 и 22 юли 2022 г. от 08,30 ч. до 18,00 ч.

III класиране – на 01 и 02 август 2022 г. от 08,30 ч. до 18,00 ч.

При наличие на свободни места за IV класиране допълнително ще бъде публикувана информация.

Необходими документи за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ за учебната 2022/2023 г.

1. Заявление – по образец – получава се на място в гимназията

2. Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие

3. Копие на акт за раждане

4. Медицински картон – представя  се в началото на учебната година.

Балообразуване:

1. НВО по български език и литература х 2;

2. НВО по математика х 2;

3.Оценките по български език и литература и математика от Свидетелството за завършено основно   образование.

 

Всички 7 паралелки са профил „чужди езици“  с  първи чужд език – немски /интензивно изучаван/ и  с втори чужд – английски.