Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE!

септември 23rd, 2021

Ръководството на 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“  уведомява всички свои ученици и техните родители за установен случай  на COVID-19  в училището ни на ученик от 12 клас. Паралелката, в която се обучава ученика е поставена под карантина, считано от 23.09.2021 г.  до 02.10.2021 г. вкл.  Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание.

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията.

Бъдете здрави!

СЪОБЩЕНИЕ

септември 21st, 2021

 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява:

  • 1 /едно/ свободно място за младеж в 10. клас в паралелка с профил „Чужди езици“ с I профилиращ предмет – Немски език и II профилиращ предмет – Английски език за учебната 2021/2022 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика от свидетелството за завършено основно образование и оценките по Немски език от 8. клас (с интензивно изучаван немски език)  и 9. клас (трансформирани  в точки по скалата на МОН ).

Необходимите документи за кандидатстване за свободното място в 10. клас са:

  1. Ксерокопие от свидетелството за завършено основно образование
  2. Заявление до Директора за участие в класиране – (по образец)
  3. Ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика за завършен 8. и 9. клас през учебните 2019/2020 и 2020/2021 година.

 

План график за попълване на освободеното място:

На 23.09.2021 г. /четвъртък/   от 10.00 часа  до 16.00 часа – събиране на заявленията на кандидатите с необходимите документи – в библиотеката на училището.

На 24.09.2021 г. /петък/ до 12.00 часа – обявяване на  класирането на кандидатите.

На 24.09.2021 г. /петък/  от 12.00 ч. до 17.00 ч. – записване на класираните ученици – с оригинални документи, заявление

за записване, копие от личен картон, учебни планове  по които се е обучавал кандидата в 8. и  9. клас със съответния хорариум и удостоверение за преместване (може да се изпратят и по служебен път ), актуална снимка.

Списъци на учениците от 9 клас за учебната 2021/2022 година

септември 14th, 2021

 

 

 

 

 

 

 

Списъци на учениците от 8 клас за учебната 2021/2022 година

септември 14th, 2021