Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

юли 30th, 2021

Към 30.07.2021 г. , след приключване на трети етап на  класиране по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ няма свободни места за прием на ученици в 8.клас за учебната 2021/2022 година .

График за записване в 8.клас за учебната 2021/2022 г

юли 13th, 2021

График за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2021/2022

I класиране – на 14, 15 и 16 юли 2021 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

II класиране – на 21 и 22 юли 2021 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

III класиране – на 30 юли 2021 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

При наличие на свободни места за IV класиране допълнително ще бъде публикувана информация.

Необходими документи за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ за учебната 2021/2022 г. :

  1. Заявление – по образец – получава се на място в гимназията
  2.  Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие
  3.  Копие на акт за раждане
  4.  Служебна бележка за резултатите от НВО след завършен 7. клас
  5.  Медицински картон – представя се в началото на учебната година.

График за провеждане на изпити промяна на оценка при завършване на първи гимназиален етап:

юни 30th, 2021

Химия и опазване на околната среда – 9 клас
Дата: 02.07.2021г.
Място на провеждане: Кабинет химия

Начало на изпита: 10:00 ч

 

Английски език – 9 клас
Дата: 02.07.2021г.
Място на провеждане: Кабинет химия

Начало на изпита: 10:00 ч

СЪОБЩЕНИЕ

май 5th, 2021

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на националните кръгове на олимпиади и състезания, Ви информираме, че:

1. Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиаен етап“ ще се проведе на 08.05.2021г. /събота/ от 9:00 ч. в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“.

Учениците, заявили желание за участие, се явяват в 8:00 ч. в училище, като носят черен или тъмносин химикал и имат право да използват непрограмируем калкулатор. По време на състезанието учениците имат право да използват само предоставените им заедно със състезателните задачи помощни материали: Периодична таблица, таблица на разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителна активност. На учениците се разрешава ползването на собствен калкулатор.

Продължителност на състезанието – до 5 астрономически часа.

2.    Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 09.05.2021г. /неделя/ от 14:00 ч. в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“.

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:30 часа.

Учениците трябва да носят със себе черен химикал.

3. Теоретичният етап на националният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 09.05.2021 г. от 14:00 часа по региони в училищата, които са  определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг.

Времетраенето на теоретичният етап на националния кръг на олимпиадата по физика за I, II, III и IV състезателни групи е четири астрономически часа, за V/общата/ състезателна група – пет астрономически часа.

Училище координатор за олимпиадата по физика е 73 СУ „Владислав Граматик“район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 2.

Придружителите и участниците следва да се явят в училището-домакин до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа.

Учениците трябва да носят със себе син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир). Не е разрешено използването на програмируем калкулатор (включително калкулатор, който извършва регресионен анализ и решава алгебрични уравнения).

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ  НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!