Екипът на 91. НЕГ

*една снимка на повече учители

Ръководство

Нели Георгиева

Нели Георгиева

Директор | Информатика и ИТ

 Павлина Динева

 Павлина Динева

Заместник-директор УД | Математика

 Марина Дочева

 Марина Дочева

Заместник-директор УД| ИТ

Емил Христов

Емил Христов

Заместник-директор АСД

Учители

 Беате Кайзер

 Беате Кайзер

Биология

 Бьорн Маринов

 Бьорн Маринов

Немски език | История

 Валентина Бонева

 Валентина Бонева

Информационни технологии | Математика

 Валентина Павлова

 Валентина Павлова

История и цивилизация

 Васка Петакова

 Васка Петакова

Химия и опазване на околната среда

 Виктория Стамова

 Виктория Стамова

География и икономика | Гражданско образование

 Гергана Манова

 Гергана Манова

Физическо възпитание и спорт

Дея Симеонова

Дея Симеонова

Изобразитело изкуство

 Елена Кендерова-Машева

 Елена Кендерова-Машева

Немски език

 Живка Бъчварова

 Живка Бъчварова

Английски език

 Зорка Делчева

 Зорка Делчева

Немски език

 Зорница Велинова-Тренчева

 Зорница Велинова-Тренчева

История и цивилизации

 Иван Велчев

 Иван Велчев

Български език и литература

 Ивелина Динкова

 Ивелина Динкова

Физическо възпитание и спорт

 Ирина Велева

 Ирина Велева

Немски език

 Ирина Станчева

 Ирина Станчева

Философия | Гражданско образование

 Йенс Охлих

 Йенс Охлих

Йовка Христова-Брадистилова

Йовка Христова-Брадистилова

 Физика и астрономмия

 Йорданка Трендафилова

 Йорданка Трендафилова

География и икономика

 Константин Бечев

 Константин Бечев

Български език и литература

 Красимира Георгиева

 Красимира Георгиева

Гражданско образование | Философия

 Красимира Цуцуманова

 Красимира Цуцуманова

Музика

 Лилия Гюлеметова-Младенова

 Лилия Гюлеметова-Младенова

Български език и литература

Лиляна Христова-Георгиева

Лиляна Христова-Георгиева

Математика | Физика и астрономия

 Маргарита Димитрова

 Маргарита Димитрова

Немски език

 Лина Молерова-Кънева

 Лина Молерова-Кънева

Английски език

 Лукас Хилгеманн

 Лукас Хилгеманн

Математика | История

 Любка Низамова

 Любка Низамова

Немски език

 Мариана Цакова

 Мариана Цакова

Немски език

 Марта Джалева

 Марта Джалева

Български език и литература

 Милена Симеонова

 Милена Симеонова

Химия и опазване на околната среда

 Мирослава Владкова

 Мирослава Владкова

Математика

 Михаела Иванова

 Михаела Иванова

Биология и здравно образование

 Надежда Василева

 Надежда Василева

Математика

 Наташа Крумова-Христемова

 Наташа Крумова-Христемова

Български език и литература

 Нено Юруков

 Нено Юруков

Физика и астрономия

 Николай Метев

 Николай Метев

Български език и литература

 Олга Делийска

 Олга Делийска

Немски език

 Рабия Карадаг

 Рабия Карадаг

Немски език

 Рада Синадинска

 Рада Синадинска

Английски език

 Пенка Аврамова

 Пенка Аврамова

Английски език

 Петя Петрова

 Петя Петрова

Химия и опазване на околната среда

 Росица Петрова

 Росица Петрова

Немски език

 Светла Крупева

 Светла Крупева

Английски език

 Радостина Йотова

 Радостина Йотова

История и цивилизации

 Роберт Краузе

 Роберт Краузе

Немски език | История

 Светлана Цанова

 Светлана Цанова

Английски език

 Светлана Георгиева

 Светлана Георгиева

Английски език

 Светлана Малковска-Старирадева

 Светлана Малковска-Старирадева

Немски език

 Станила Арабаджиева

 Станила Арабаджиева

Биология | География и икономика

 Тодор Ковачев

 Тодор Ковачев

Физическо възпитание и спорт

 Филип Янше

 Филип Янше

Математика | История

 Стефка Стоева

 Стефка Стоева

Немски език

 Татяна Бонова

 Татяна Бонова

Немски език

 Юлия Симеонова

 Юлия Симеонова

Информационни технологии | Математика

 Юлияна Каназирска

 Юлияна Каназирска

Немски език

 Харалд-Константин Беренд

 Харалд-Константин Беренд

Немски език

 Христина Петрова

 Христина Петрова

Физическо възпитание и спорт

Виолета Секулова

Виолета Секулова

Математика

Красимир Калоянов

Красимир Калоянов

География и икономика

 Яни Димитров

 Яни Димитров

Биология и здравно образование

 Яни Дренчев

 Яни Дренчев

Математика | Информационни технологии

Светлана Петрова

Светлана Петрова

Психолог