Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Документи за записване в 91 НЕГ

Необходими документи за записване в 91 НЕГ:

  1. Оригинално удостоверение за завършен 7. клас и 1 брой копие
  1. Копие от акта за раждане и / оригинала за сверяване/
  2. Служебна бележка с получените точки от НВО
  3. Отпусно удостоверение от училището за завършен 7. клас, след като ученикът бъде записан

Медицинските картони от предишното училище, следва да се представят до 15.09. 2017г.

Комисията по записване ще работи от 28.06.2017г. от 8,30ч. до 17,30ч.