1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Документи за записване в 91 НЕГ

Необходими документи за записване на класираните ученици в 8. клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2023/2024 г. :

  1.  Заявление – по образец – получава се на място в гимназията
  2.  Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие
  3.  Копие на акт за раждане
  4.  Медицински картон / ЛЗПК (лична здравна профилактична карта) – представя се в началото на учебната година.