1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителски срещи

На 15.04. 2024 г., понеделник, от 19:30 ч. в 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от

11 а,б,в,г,ж и 12 а,б,в,г,д,е,ж класове.

На 16.04. 2024 г., вторник, от 19:30 ч. в 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов“  ще се проведе родителска среща за учениците от

8 а,б,в,г,д,е,ж, 9 а,б,в,г,ж и 10 а,б,в,г,ж класове.

На 24.04.2024 г., сряда, от 19:30 ч. в 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов“  ще се проведе родителска среща за учениците от 9 д,е 10 д,е и 11 д,е паралелки на Немския отдел.