1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по Немски език

ПРОТОКОЛ № 2
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ  ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК  2023/2024 уч. г.
ОБЛАСТ София-град
Фиктивен номер Имена на ученика Училище Населено място Област
двуцифрен код на учебния предмет двуцифрен код на областта двуцифрен код на групата трицифрен код на ученика Общ брой точки
0 4 2 7 0 8 0 0 1 36 Надежда Иванова Грозева 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 3 49 Десислава Лозанова Лозанова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 4 40 Биляна Стефанова Гайдарджиева 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 5 53.625 Мирела Кирилова Йорданова 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 6 60.25 Дария Игнатова Шишкова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 7 56.25 Виктория Антонова Петрова СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 8 19.75 София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 9 42.875 Петър Юлианов Младенов СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 1 62 Стефания Михаил Табакова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 3 52.125 Калояна Атанасова Юрукова ЧСУ с НЕ “Веда” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 6 47.75 Доротеа Илиянова Димитрова 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 7 35 Александра Борисова Алексиева 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 8 55.375 София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 9 28.375 Александър Юлианов Цонев 31. СУЧЕМ “Иван Вазов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 0 55.25 Емил Михайлов Евтимов 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 1 47.5 Йоан Мони Христов 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 2 43.375 Габриела Владимирова Радева 31. СУЧЕМ “Иван Вазов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 3 56.5 Никола Ясенов Атанасов 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 4 53.375 Мира Мирославова Шопова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 5 51.875 Зара Огнян Тодорова 73. СУ “В.Граматик” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 7 50,25 Божидара Янкова Бакалова 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 8 54,25 Стефка Иванова Лазарова СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 9 43 Магдалена Веселинова Мирчева НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 0 56,50 Радост Ивайлова Минчева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 2 15,25 Марина Мартинова Апостолова ЧСУ с НЕ “Веда” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 3 59.875 Карина Красимирова Стефанова 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 5 48,50 Мануил Йорданов Ангелов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 6 56,25 Мартин Мирославов Попов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 7 61 Елена Антонова Бояджиева СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 8 62,25 Катерина Славейкова Славейкова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 9 35,50 София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 0 48.3125 Виктор Николаев Раев 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 1 61.25 Боряна Станиславова Божанова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 2 49.3125 Румен Спасов Кръстев 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 3 62.375 Мартин Георгиев Колов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 4 50.75 Буряна Петрова Мишева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 5 49.625 Виктория Виктор Минкова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 6 43.75 Невена Любомирова Рангочева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 7 43.8125 Кристина Крумова Чавдарова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 8 54 Антон Красимиров Куртев 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 9 47.125 Емма Андреева Икономова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 0 49.375 Георги Мариянов Бърдаров 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 1 59.875 Росан Християнов Георгиев 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 2 36.88 Даниела Йорданова Йорданова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 3 31.38 Мартина Тодорова Рангелова ЧСУ с НЕ “Веда” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 4 39.44 Емма Николова Миланова ЧСУ “Увекинд” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 5 46.75 Ремина Бойкова Маринова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 6 54.5 София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 7 51.88 Йоанна Светлозар Иванова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 8 51.63 Кремена Йовчева Йовчева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 6 0 37.25 Мириам Станиславова Сидерова ЧСУ с НЕ “Веда” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 6 1 56.5 София София-град
0 4 2 7 0 8 0 6 2 52.38 Мерт Зафер Сабит 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 6 4 42.75 Андреа Ивайлова Григорова 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 6 7 61.75 Теодора Ивайлова Касабова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 6 8 57.5 Никола Викторов Колев 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 6 9 59.5 Виктория Георгиева Трайкова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 7 0 53.25 Момчил Чавдаров Видев СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 7 2 58.25 Лора Красимирова Момчилова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 7 3 38.25 София София-град
0 4 2 7 0 8 0 7 4 24.75 Андреа Тони Чакърова 19. СУ “Елин Пелин” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 2 60.5 Даниел Любомиров Пашов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 2 62 Андреа Чавдарова Пейчева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 1 62.5 Ангелина Светозарова Абрашева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 9 61.375 Стилиян Стоянов Стоянов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 6 5 62 Екатерина Дениславова Георгиева 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 6 6 60.625 Виктория Христова Ангелова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 7 5 42.25 Боряна Владимирова Георгиева 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 1 51,50 Росен Веселинов Ангелов СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 2 48,75 Ани Методиева Крумова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 3 24 Никол Юриева Парашкевова 31. СУЧЕМ “Иван Вазов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 4 51,75 Йоана Яворова Атанасова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 6 44.875 Дария Борислав Назърска 31. СУЧЕМ “Иван Вазов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 7 33,50 Александра Благоева Георгиева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 8 13,75 Мирела Боянова Палукова ЧСУ “Увекинд” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 9 11,75 Габриела Георгиева Герова НПГПТО “М.В.Ломоносов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 0 10,25 Калоян Светозаров Стоянов НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 1 12,75 Теодор Любенов Райковски НПГПТО “М.В.Ломоносов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 2 34.875 Красимира Миленова Димитрова ЧСУ “Увекинд” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 3 29.125 Михаела Руменова Сотирова НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 4 34.25 Калина Димитрова Кирова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 5 34.5 Тайра Мелтемова Ридваева ЧСУ с НЕ “Веда” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 7 38.5 Светослав Рангелов Костадинов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 8 51.25 Деница Георгиева Митова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 9 14.5 Виктория Ангелова Белева 19. СУ “Елин Пелин” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 0 44.25 Димитър Петров Русев 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 1 16 Ани Юлианова Панова НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 2 48.375 Рая Ивелинова Такорова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 3 14.5 София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 4 5.5 Изабел Росенова Крумова НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 5 42.5 Никола Веселинов Веселинов СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 6 36.25 Волен Кирилов Драганов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 7     25.500 Суюан Дзин ЧСУ с НЕ “Веда” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 8        35.125 Йоанна Иванова Савова 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 0        19.500 Иван Бориславов Райков ЧСУ “Увекинд” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 1        35.000 Йоана Лъчезарова Фенерджиева ЧСУ “Увекинд” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 2        47.750 Андрей Валентинов Манов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 3        47.750 Теодора Венциславова Терзиева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 4        39.375 Мила Теодорова Бороджиева СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 5        49.000 Никол Болеславова Балева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 6        32.625 Елица Радославова Радкова ЧСУ с НЕ “Веда” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 7        44.875 Тихомир Тихомиров Ангелов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 8  42.75 Лилия Юлиянова Попова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 9        15.750 Мария Иванова Хасъмска НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 4 0        44.500 Елена Момчилова Петкова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 1 30 Йордан Димитров Костадинов ЧСУ “Увекинд” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 2 40.75 Максимилиан Добринов Дончев 73. СУ “В.Граматик” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 3 51 Силвия Красимирова Синапова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 4 53.5 Евгени Василев Батов 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 5 48.5 Ана-Мария Христова Калайджиева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 8 36 Диана Ивова Йотова 19. СУ “Елин Пелин” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 9 54 Виктория Владиславова Владимирова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 0 51.75 Йоанна Огнянова Георгиева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 2 28 Ева Светославова Яньовска НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 3 36 Яна Христова Пенчева НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 4 48 Йоана Любенова Йорданова 18. СУ “Уилям Гладстон” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 5 49.5 Ивайла Костадинова Гюрова 35. СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 6 33 Самуил Тодоров Анастасов 19. СУ “Елин Пелин” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 7 46.5 Надая Станислав Попова 73. СУ “В.Граматик” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 0 39.5 Александра Любомирова Апостолова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 1 46.34 Ивайла Иванова Димитрова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 2 38 Габриела Теодор Тодорова 19. СУ “Елин Пелин” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 3 58.5 Никола Лъчезаров Димитров 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 4 20.5 Йоанна Добринова Александрова НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 5 35.5 Борис Николов Миланов ЧСУ “Увекинд” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 6 33.5 Виктор Николов Миланов ЧСУ “Увекинд” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 2 55.5 Димитър Методи Лазов СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 3 48 Емилиана Иванова Димитрова СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 4 57 Гергана Григорова Георгиева 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 7 36 Рима Джамал Аси ЧСУ “Увекинд” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 8 43 Божидар Каменов Дончев ЧСУ с НЕ “Веда” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 9 53 Александра Данаилова Цветанова СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 1 0 66 Иван Станимиров Aтанасов СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 1 3 52.125 Стоян Ивайлов Василев 31. СУЧЕМ “Иван Вазов” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 1 4 48.500 Мирослав Андреев Атанасов СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 1 5 57.000 Ясен Павлов Ташков СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 1 6 32.500 Марина Симеонова Павлова ЧСУ с НЕ “Веда” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 1 7 59.500 Елена Константинова Маркова 19. СУ “Елин Пелин” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 1 8 64.750 Теодор Викторов Манев 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 2 0 28.500 Кристиян Кауфман ПЧАГ “Уилям Шекспир” София София-град
0 4 2 7 1 2 0 0 1 34.5 Киан Мустафов Мейзинев 73. СУ “В.Граматик” София София-град
0 4 2 7 1 2 0 0 2 16 София София-град
0 4 2 7 1 2 0 0 3 37 Иван Петров Боянов НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София София-град
0 4 2 7 1 2 0 0 4 23.5 Елена Димитрова Славова СМГ “П.Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 2 0 0 5 48 Виктория Лазарова Лекова 91. НЕГ “Проф. К.Гълъбов” София София-град
0 4 2 7 1 2 0 0 6 46.5 Александър Стефанов Стефанов 73. СУ “В.Граматик” София София-град
0 4 2 7 1 2 0 0 8 16 Васил Викторов Петков 31. СУЧЕМ “Иван Вазов” София София-град