1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ГРАФИК ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ОЛИМПИАДИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

ГРАФИК ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ОЛИМПИАДИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ
дата час място
3/21/2024 13:10 – 14:10 15:15 – 16:15 библиотека
3/22/2024 11:30 – 13:00  13:00 – 15:30 библиотека
3/25/2024 11:00 – 13:00 13:00 – 15:00 библиотека