1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Oбластен кръг на олимпиадата по Немски език

На 11.02.2024 г. в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” ще се проведе областен кръг на олимпиадата по Немски език.

Начало на олимпиадата – 14:00 ч.
Класираните  за областния кръг ученици следва да се явят в 91. НЕГ в 13:15 ч., като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност ( лична карта или ученическа книжка).
Пожелаваме успех на участниците!!!