1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителска среща за учениците от 8-те класове

На 22.11. 2023 г., сряда, от 19:30 ч. в 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.