1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ има едно свободно място за прием на момиче в осми клас за учебната 2023/2024 година. Класирането ще се осъществи по низходящ ред,  според бала на учениците /девойки/.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Свидетелство за  завършено основно образование /копие/;
  2. Заявление до Директора за участие в класиране за заемане на свободното място /по образец на гимназията/. Попълва се на място.

Документите се подават на 05.10.2023 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. до 15.00 ч. в библиотеката на училището.

Обявяване на резултатите – 05.10.2023 г.  /четвъртък/ след 15.30 ч. на сайта на гимназията.

Записване на приетата ученичка  /с оригинални документи/ – 06.10.2023 г./петък/ – от 9,00 ч. до 13,00 ч.