1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителски срещи за 9, 10, 11 и 12 – а, б, в, г, ж класове.

На 18.10.2023 г., сряда, от 19:30 ч. в 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 9 а,б,в,г,ж и 10 а,б,в,г,ж класове.

На 19.10.2023 г., четвъртък, от 19:30 ч. в 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов“  ще се проведе родителска среща за учениците от 11 а,б,в,г,ж класове и 12 а,б,в,г,ж класове.