1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ има едно свободно място за прием на момиче в осми клас за учебната 2023/2024 година. Класирането ще се осъществи по низходящ ред,  според бала на учениците /девойки/.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Свидетелство за завършено основно образование;
  2. Заявление до Директора за участие в класиране за заемане на свободното място /по образец на гимназията/. Попълва се на място.

Документите се подават на 29.09.2023 г. /петък/ от 10.00 ч. до 16.00 ч.в библиотеката на училището.

Обявяване на резултатите – 02.10.2023 г.  /понеделник/ до 13.00 ч. на сайта на гимназията.

Записване на приетата ученичка – 02.10.2023 г. до 16,00 ч.