1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителска среща за учениците от 8-ми клас за учебната 2023/2024 г.

На 15.09.2023 г., петък, от 17:30 ч. в 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за учениците от 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.

Списъците с разпределението на учениците по паралелки и стаите, в които ще се проведат родителските срещи, ще бъдат публикувани на сайта на училището в следобедните часове на 14.09.2022 г. и ще бъдат изнесени на входа на гимназията.