1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Класиране за попълване на 2 (две) незаети места за девойки след четвърти етап на класиране за прием след завършен 7. клас по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2023/2024 година.