1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

План-график за попълване на 2 (две) незаети места след четвърти етап на класиране за девойки след завършен 7. клас за 2023/2024 учебна година

План-график на дейностите за попълване на 2 (две) незаети места за девойки след четвърти етап на класиране за прием след завършен 7. клас по Наредба   № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин  Гълъбов“ за учебната 2023/2024 година.

  1. На 04.09.2023 г. /понеделник/ от 10.00 часа до 16.00 часа в библиотеката на училището – прием на документи по чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на кандидати за участие в пето класиране.                    
  2. На 05.09.2023 г. /вторник/ – 9.00 чзаседание на комисията по чл.  70  от  Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН.
  3. На 05.09.2023 г. /вторник/  до 12.00 ч. – обявяване на списък с имената на класираните ученици за заемане на 2 (две) свободни места за девойки при пето класиране.
  4. На 05.09.2023 г. /вторник/ - записване на класираните ученици –  до 16.00 ч.

Комисията приема и разглежда само оригинални документи на учениците, желаещи да участват в пето класиране и ги класира в низходящ ред според бала им.