1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

График за записване на класираните ученици  в 8. клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2023/2024 г.:

I класиране – на 13, 14 и 17 юли 2023 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

II класиране – на 20, 21  и 24 юли 2023 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

III класиране – на 01 и 02 август 2023 г. от 08,00 ч. до 18,00 ч.

IV класиране – на 11 и 14 август 2023 г. от 08,00 ч . до 18,00 ч.

 

Необходими документи за записване на класираните ученици в 8. клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2023/2024 г. :

  1.  Заявление – по образец – получава се на място в гимназията
  2.  Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие
  3.  Копие на акт за раждане
  4.  Медицински картон – представя  се в началото на учебната година.