1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Годишен концерт на хора на 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”

Хорът на 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”

ще представи своя годишен концерт

на 10.06.2023 г. от 11:30 ч.

в Съюза на българските композитори.