1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

На 5.02.2023 г. в  91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ ще се проведе

 ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Начало: 14:00 ч.

Заемане на места: от 13:15 до 13:30 ч.

Допускането до олимпиадата става след представяне на документ за самоличност.

Учениците попълват със син химикал отговорите и писмените изложения на определените в тестовите материали места.

УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ !!!