1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Коледен дух в 91.НЕГ

Коледното настроение в гимназията започна на 7.12, когато ученици тържествено украсиха коледното дърво, а хористите огласиха училището с коледни песни.