1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителски срещи за учениците от 8 а,б,г,д,е,ж класове.

На 21.11.2022 г., понеделник, от 19:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 8 а,б,г,д,е,ж класове.