1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява:

  • 1 /едно/ свободно място за девойка в 8. клас в паралелка с профил „Чужди езици“ с I ЧЕ – Немски език и II ЧЕ – Английски език за учебната 2022/2023 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика от свидетелството за завършено основно образование и оценките по БЕЛ и Математика, трансформирани  в точки по скалата на МОН.

Необходимите документи за кандидатстване за свободното място в 8. клас са:

  1. Ксерокопие от свидетелството за завършено основно образование
  2. Заявление  до Директора за участие в класиране – (по образец)

 

План график за попълване на освободеното място:

На 13.10.2022 г. /четвъртък/   от 10.00 часа  до 16.00 часа – събиране на заявленията на кандидатите с необходимите документи – в библиотеката на училището.

На 14.10.2022 г. /петък/ от 12:00 до 14:00 часа – заседание на комисията.

На 14.10.2022 г. /петък/ до 16:00 часа – обявяване на  класирането на кандидатите на сайта на училището.

На 17.10.2022 г. /понеделник/  от 9:30 ч. до 13:30 ч. – записване на класирания кандидат /девойка/ с оригинални документи (свидетелство за завършено основно образование), заявление за записване и удостоверение за преместване (може да се изпрати и по служебен път ), актуална снимка.