1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява:

  • 2 /две/ свободни места за девойки в 11. клас в паралелка с профил „Чужди езици“ с I профилиращ предмет – Немски език, II профилиращ предмет – Английски език, III / IV профилиращи предмети – Български език и литература и История и цивилизации за учебната 2022/2023 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика от свидетелството за завършен първи гимназиален етап и оценките по Немски език от 8. клас (с интензивно изучаван немски език) , 9. и 10. клас (трансформирани  в точки по скалата на МОН ).

Необходимите документи за кандидатстване за свободното място в 11. клас са:

  1. Ксерокопие от свидетелството за завършен първи гимназиален етап
  2. Заявление  до Директора за участие в класиране – (по образец)

 

План график за попълване на освободеното място:

На 19.09.2022 г. /понеделник/   от 10.00 часа  до 16.00 часа – събиране на заявленията на кандидатите с необходимите документи – в библиотеката на училището.

На 20.09.2022 г. /вторник/ до 13.00 часа – обявяване на  класирането на кандидатите.

На 21.09.2022 г. /сряда/  от 10.00 ч. до 14.00 ч. – записване на класираните ученици – с оригинални документи (свидетелство за завършен първи гимназиален етап), заявление за записване, копие от личен картон и удостоверение за преместване (може да се изпратят и по служебен път ), актуална снимка.