1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Откриване на учебната 2022/2023 година

На 15.09.2022 г. /четвъртък/ от 9:30 часа в двора на  91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ ще се открие новата учебна  2022/2023 година. Учениците следва да се явят в двора на училището в 9:00 часа.

След тържественото откриване на новата учебна година, учениците от  8. и 9. клас влизат в класните стаи за провеждане на час на класа.

Всеки класен ръководител на ученицте от 10., 11. и 12. клас в двора на училището ще предостави седмичното разписание на часовете и ще даде на учениците общи указания за работа през новата учебна година.

Пожелаваме на всички ученици здрава и успешна учебна година!