1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ уведомява всички заинтересовани, че за учебната 2022/2023 година има две свободни места за младежи . Попълването ще се осъществи  по приложения график.