1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

План-график за попълване на незаети места за младежи след завършен 7. клас за 2022/2023 учебна година

План-график на дейностите за попълване на незаети места за младежи след завършен 7. клас по Наредба   №10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин  Гълъбов“ за учебната 2022/2023 година.

1. На 04.08.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа до 16.00 часа в стая № 103 – прием на документи по чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на кандидати за участие в четвърто класиране.

2. На 05.08.2022 г. /петък/- 9.00 ч.   заседание на комисията по чл.  70  от  Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН.

3. На 05.08.2022 г. /петък/  до 12.00 ч. – обявяване на списък с   имената на класираните ученици за заемане на свободните места за младежи  при четвърто класиране

4. На 05.08.2022 г. /петък/ – записване на класираните ученици –  до 16.00 ч.

Комисията приема и разглежда оригиналните документите на учениците /младежи/, желаещи да участват в четвърто класиране и ги  класира в низходящ ред според бала им.