1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – ДИПЛОМИ ВИПУСК 2022 Г.

Официалното връчване на дипломите на учениците от Випуск 2022 г. ще бъде организирано в Централния военен клуб – гр. София на 23.06.2022 г. от 15.30 ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО