1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

График за записване в 8.клас за учебната 2022/2023 г

График за записване в 8.клас за учебната 2022/2023 г

 График за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ за учебната 2022/2023

I класиране – на 13, 14 и 15 юли 2022 г. от 08,30 ч. до 18,00 ч.

II класиране – на 21 и 22 юли 2022 г. от 08,30 ч. до 18,00 ч.

III класиране – на 01 и 02 август 2022 г. от 08,30 ч. до 18,00 ч.

При наличие на свободни места за IV класиране допълнително ще бъде публикувана информация.

Необходими документи за записване в 8.клас на 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ за учебната 2022/2023 г.

1. Заявление – по образец – получава се на място в гимназията

2. Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие

3. Копие на акт за раждане

4. Медицински картон – представя  се в началото на учебната година.

Балообразуване:

1. НВО по български език и литература х 2;

2. НВО по математика х 2;

3.Оценките по български език и литература и математика от Свидетелството за завършено основно   образование.

 

Всички 7 паралелки са профил „чужди езици“  с  първи чужд език – немски /интензивно изучаван/ и  с втори чужд – английски.