1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителски срещи

На 19.04.2022 г., вторник, от 19:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 9 а,б,в,г,ж и 10 а,б,в,г,ж класове.

На 20.04.2022 г., сряда, от 19:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 11 а,б,в,г,ж класове и 12 а,б,в,г,ж класове.

На 27.04.2022 г., сряда, от 19:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.

На 28.04.2022 г., четвъртък, от 20:00 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от паралелките на Немския отдел.