1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Протокол за резултатите на учениците, които обл. комисия не предлага за допускане до национален кръг на олимпиадата по НЕ

Протокол за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг на олимпиадата по Немски език:

ПРОТОКОЛ № 2
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
 НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ  ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК  2022 Г.
ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД
Фиктивен номер Имена на ученика Училище Населено място Област
двуцифрен код на учебния предмет двуцифрен код на областта двуцифрен код на класа трицифрен код на ученика Общ брой точки
0 4 2 7 0 8 0 0 1 37.75 Моника Петър Петкова СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 2 49.375 Марина Йосифова Йосифова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 3 48.25 Дария Илиянова Иванова 73. СУ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 4 43.00 Адам Виктор Домански 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 5 36.75 Виктория Руменова Мутафчиева 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 6 31.25 Ивайла Костадинова Гюрова 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 0 9 49.00 Мариела Петкова Петкова 73. СУ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 0 39.25 Надая Станислав Попова 73. СУ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 1 48.50 Георги Георгиев Христов 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 2 53.13 Петър Ивайлов Спасов 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 3 47.75 Боян Пламенов Параскевов 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 4 57.00 Константин Пламенов Вълков 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 5 54.38 Драгомир Драгомиров Великов 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 6 59.88 Виктор Борисов Цанков 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 1 9 60.75 Мария Христова Димитрова СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 0 58.625 Йоана Юлиянова Старкова СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 1 59.5 Дaнаил Бисеров Петков 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 2 48.5 Теодора Христова Петкова СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 3 61.5 Йорданка Веселинова Найденова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 4 50.75 Дамян Николаев Бороджиев СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 5 53.75 Гергана Александрова Георгиева 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 6 42 Диана Ивова Йотова 19. СУ Елин Пелин София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 7 42.5 Лера Георгиева Георгиева 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 8 58 Георги Миленов Йовчев 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 2 9 60.25 Виктория Владиславова Владимирова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 0 59.25 Николай Ангелов Минков 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 1 57.25 Дария Ивайлова Рубийска 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 2 56.25 Марина Веселинова Котарова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 3 47.5 Боян Николов Тренчев 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 5 49.25 Марина Николаева Кунчева 73. СУ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 6 61.5 Мартин Борисов Богданов СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 7 62.375 Шерин Ахмед Муртеджи 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 8 38.5 Теодора Стефанова Донкова 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 3 9 59.625 Магдалена Красимирова Машева 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 0 55.75 Ралица Георгиева Димитрова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 1 49.5 Йоана Костадинова Майсторова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 2 58 Мила Лаврентинова Александрова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 3 57.5 Ана Ангелова Шопова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 4 59.25 Пламен Драгомиров Петков 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 6 59.25 Боян Радославов Мангалджиев 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 7 51.125 Мартина Недялкова Николова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 8 51 Кристиана-Мария Красимир Точева 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 4 9 анулирана Деница Ясенова Ангелова СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 0 56.5 Александър Емил Попов СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 1 48 Богдан Добромиров Георгиев СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 2 47.25 Никола Павлов Минков СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 3 47.25 Томи Викторов Ангелов 19. СУ Елин Пелин София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 4 51.25 Лъчезара  Десимирова  Няголова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 8 0 5 5 39.5 Божидар Тодоров Петров 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 1 39 Йоана Десислава Кънчева 73.СУ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 2 46.5 Виктор Момчил Тодоров 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 3 44 Мария Йорданова Милотова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 4 48 Дарина Лъчезарова Лопарска СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 5 35.5 Нина Десиславова Димова 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 6 43 Гергана Григорова Георгиева 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 7 50 Далия Драгомирова Димитрова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 0 9 46 Методия Методиева Анастасова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 0 32 Габриела Руменова Манчева 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 1 43 Антония Калинова Ганева СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 2 37.5 Боян Юриев Христов 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 3 19 Калоян Красенов Владимиров СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 4 28.5 Калоян Иванов Димов ЧНГ “Ерих Кестнер” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 5 46 Теодор Викторов Манев 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 6 41 Никол Илианова Василева 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 7 48 Елиза Димитрова Михайлова СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 8 40 Ясен Петров Ташков СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 1 9 31 Елица Лъчезарова Кадийска 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 0 39 Мария Андреева Пейчва СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 1 32.25 Рая Славянова Рангелова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 2 28 Александър Николаев Христов 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 5 32.75 Момчил Атанасов Трайков 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 6 33.75 Виктория Тодорова Калинова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 7 47.75 Гергана Николаева Петрова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 8 33.5 Ния Гоцева Щърбанова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 2 9 41 Константин Кирилов Кацаров 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 0 37.6 Георги Светозаров Абрашев 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 1 32.75 Борис Божидаров Младенов СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 2 27 Ралица Александрова Спасова 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 3 27 Кристина Иванова Ничева 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 4 47.25 Марина Стоянова Герова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 5 32 Виктор Чавдаров Димитров 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 6 37.25 Александър Красимиров Илиев СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 0 9 0 3 7 47 Михаил Димитров Ковачев СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 2 53.5 Деян Юлиянов Йосифов 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 3 40 Василена Василева Любомирова 73.СУ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 4 42.5 Никола Красимиров Сапунджиев СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 5 36 Светлин Радославов Велков 73.СУ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 6 48.5 Киан Мустафов Мейзинев 73.СУ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 8 39.5 Василена Василева Пенчева 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 0 9 46.5 Кристиян Ивайлов Арбов 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 0 49 Иванина Венциславова Вълкова СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 1 58 Симона Иванова Иванова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 2 50.5 Александра Александрова Стефанова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 3 50.5 Димана Йорданова Чолакова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 4 40 Георги Димитров Цветанов 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 5 57.5 Камелия Чавдарова Колева 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 6 47.5 Миа Владиславова Лазарова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 1 9 50 Боряна Ангелова Ангелова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 0 45.5 Иван Иванов Манджуков 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 2 57 Теодора Александрова Кръстева 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 0 0 2 3 52 Роберто Илиянов Робов 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 1 58 Александра Асенова Таранджийска 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 2 28 Мария Димитрова Денчева 35 СЕУ “Добри Войников” София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 3 61 Борислав Бориславов Василев 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 4 69 Веселин Петров Горанов 73.СУ София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 5 67.75 Мартин Калинов Илиев 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 6 50 Симона Димитрова Коцева 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 7 36 Енчо Борисов Стоянов 73.СУ София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 8 39 Мануела Емилова Коцева 73.СУ София София-град
0 4 2 7 1 1 0 0 9 58.5 Георги Георгиев Цонев 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 1 0 1 0 66.25 Рая Венкова Моянкова 91. НЕГ София София-град
0 4 2 7 1 2 0 0 2 42 Венета Ивайлова Гатева СМГ “Паисий Хилендарски” София София-град