1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИE

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ уведомява всички свои ученици и техните родители за установени  нови случаи  на COVID-19  в гимназията в периода 10.01 – 14.01.2022 г.

Към дата 14.01.2022 г. са карантинирани общо тринадесет паралелки. Класовете са от випуски 8, 9, 10 и 11.

Паралелките,  от които  са  учениците с положителни тестове, са поставени под карантина. Те продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание.

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в  класните стаи на гимназията.

 

Бъдете здрави!