1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Декларации за информираност и съгласие за общинския кръг на олимпиадата по немски език

Декларация – под 16-год.

Декларация – над 16 год.